Akademik Personel | 08 Aralık 2019, Pazar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Alımı Yapacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Alımı Yapacak
       

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alımı ilanına göre Diş Hekimliği Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne öğretim üyesi (doçent, doktor öğretim üyesi, profesör) alımı yapılacak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi doçent, doktor öğretim üyesi ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne öğretim üyesi alımı yapacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi doçent, doktor öğretim üyesi ve profesör alımı kadro detayları ve adaylarda aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

SIRAFAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANKAD. DER.ADETİHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA
ARANAN NİTELİKLER
1Diş HekimliğiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDoçent21Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında almış olmak, dental materyallerin kırılma ve esneme dayanımları ile
ilgili çalışmaları olmak.
2Diş HekimliğiKlinik BilimlerEndodontiDoçent21Doçentliğini endodonti alanında almış olmak, nikel-titanyum döner eğelerin mekaniksel ve fiziksel özellikleri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
3EdebiyatFelsefeTürk Felsefesi TarihiDoçent21Yenilenme dönemi Selçuklu ve Osmanlı felsefe tarihi, siyaset ve ahlak felsefeleri üzerine
çalışmaları olmak.
4EdebiyatTarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti TarihiDoktor Öğretim Üyesi51Osmanlı ve Avrupa diplomatik ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak, İngilizce ders verebilme
yeterliliğine sahip olmak.
5EdebiyatTarihEskiçağ TarihiDoktor Öğretim Üyesi51Geç Antikçağ Süryani tarihi, kültürü, dili üzerine çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme
yeterliliğine sahip olmak.
6EdebiyatTarihEskiçağ TarihiDoktor Öğretim Üyesi31Yunan ve Roma askeri tarihi konularında çalışmış olmak, İngilizce ders verebilme
yeterliliğine sahip olmak
7EdebiyatBilgi ve Belge YönetimiBilgi ve Belge YönetimiDoktor Öğretim Üyesi51Osmanlı Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Osmanlı arşiv belgeleri alanında kataloglama çalışmaları ve yayınlar
yapmış olmak
8EdebiyatBatı Dilleri ve Edebiyatlarıİspanyol Dili ve EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi41İspanyol filolojisi alanında doktora yapmış olmak. Çağdaş İspanyol edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve İspanya iç savaşı edebiyatı hakkında çalışmaları
olmak
9Eğitim BilimleriMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent21Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) alanında doçent unvanı almış olmak, çözümlü örnekler ve üst biliş becerileri konularında çalışmaları
olmak.
10Eğitim BilimleriTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoktor Öğretim Üyesi51Tur ̈ k Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, dil, toplum eğitimi ve değer değişimleri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
11Eğitim BilimleriEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoktor Öğretim Üyesi51Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak, okul reddi konusunda
çalışmaları olmak.
12Mühendislik ve Doğa BilimleriBiyomühendislikBiyomühendislikProfesör11Membran biyoreaktörler ve sulak alan sistemlerinde biyolojik atık su arıtımı konusunda çalışmalar
yapmış olmak
13Mühendislik ve Doğa BilimleriElektrik Elektronik Müh.Elektrik TesisleriProfesör11Enerji iletim sistemlerinin ekonomik işletimi ve geçici hal kararlılığı
alanında çalışmış olmak
14Mühendislik ve Doğa BilimleriKimyaKimyaDoktor Öğretim Üyesi41Fizikokimya alanında doktora derecesine sahip olmak, nanogözenekli polimer membranların hazırlanması ve uygulamaları ile fotokataliz alanlarında çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme
şartını sağlamış olmak.
15Mühendislik ve Doğa BilimleriKimyaKimyaDoktor Öğretim Üyesi41Kimya anabilim dalı Biyokimya bilim dalında doktora yapmış olmak, Caenorhabditis elegans, Enzim saflaştırma ve loktoperoksidoz üzerine
çalışmaları olmak.
16Mühendislik ve Doğa Bilimleriİnşaat Müh.HidrolikDoçent21Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Bulanık zincir modeli üzerine
çalışmaları olmak.
17Mühendislik ve Doğa Bilimleriİnşaat Müh.HidrolikDoktor Öğretim Üyesi31Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Hidroklimatolojik Bazlı Kuraklık Tahminleri ve Tarihi Su Yapıları üzerine çalışmaları
olmak
18Mühendislik ve Doğa Bilimleriİnşaat Müh.MekanikProfesör11Hafif çelik yapılar ve Deprem mühendisliği konularında çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını
sağlamış olmak.
19Mühendislik ve Doğa Bilimleriİnşaat Müh.MekanikDoçent21Dalga yayılımı ve deprem izolatörleri konularında çalışmaları
olmak.
20Mühendislik ve Doğa BilimleriFizik MühendisliğiFizik MühendisliğiProfesör11Nötron ve sinkrotron saçılımı konularında çalışmalar yapmış olmak, şarj edilebilir pil malzemeleri konusunda
projeler yürütmüş olmak.
21Mühendislik ve Doğa BilimleriİstatistikRisk AnaliziDoktor Öğretim Üyesi51Risk Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verebilme yeterliliğine
sahip olmak.
22Sanat, Tasarım ve MimarlıkŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaDoçent21Lisansüstü Eğitimlerini Peyzaj Planlama Alanında Yapmış Olmak, İstanbul Kenti Yeşil Alanları ve Yeşil Koridor Konularında Çalışmaları
Olmak.
23Siyasal BilgilerSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerProfesör11Siyasal etik, siyaset felsefesi, siyaset teorisi ve siyasal hermeneutik alanında çalışmaları
olmak.
24Siyasal BilgilerSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKarşılaştırmalı SiyasetDoçent21Karşılaştırmalı siyaset, milliyetçilik, çatışma ve çatışma çözümleri, siyasal ve toplumsal ağlar alanlarında çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme
yeterliliğine sahip olmak.
25Siyasal BilgilerSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerDoktor Öğretim Üyesi51Siyasal teori (Oyun teorisi), siyaset felsefesi ve kamu politikalarında teorik çalışmalar yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip
olmak.
26Siyasal BilgilerİşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaDoktor Öğretim Üyesi51İnternette kişiye özel fiyat teklifleri, internette ve mobil ortamda oyunlaştırma uygulamalarının tüketici davranışına etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
27Sağlık BilimleriHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi41İç hastalıkları hemşireliğinde doktora yapmış olmak, diyabet hastalarına yönelik mobil teknoloji çalışmaları yapmak, ayak bakımı eğitimi çalışmaları olmak.
28Sağlık BilimleriHemşirelikCerrahi Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi41Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde doktora yapmış olmak, kalp cerrahisi ve yoğun bakım alanlarında çalışmalar yapmak.

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi doçent, doktor öğretim üyesi ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. Maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca
araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılacak olan), özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. Maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların,
başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılacak olan), özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış eğitim belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.
• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecektir.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.
• Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi doçent, doktor öğretim üyesi ve profesör alımı ilanı ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.