Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

30 Nisan 2017
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör – Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Drc. Adet Nitelik
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk göğüs hastalıkları yan dal uzmanı olmak, göğüs hastalıklarındaki immün yetmezlikler konusunda çalışmaları bulunmak
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 1 Tıp doktoru ve tıpta uzmanlık yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 2 1 Gen polimorfizmleri ve akılcı ilaç kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 1 Avrupa çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi yeterlik belgesi sahibi olmak; nöral tüp defektleri konusunda yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 2 1 Türk üroloji yeterlik kurulu belgesi sahibi olmak; üriner sistem taş hastalığı konusunda yayınları olmak.
Eğitim Bilimleri Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 3 1 İngiliz dili eğitimi alanında doçent unvanını almış olmak. Dil öğretiminde teknoloji kullanımı, duyuşsal durumlar ve yazma becerileri konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bil. Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 1 Bilgisayarlı hesaplamalar konusunda bilimsel yayınlar yapmış olmak. Yazılım mühendisliği alanında ders verme tecrübesi olmak.
Hukuk Özel Hukuk Medeni Hukuk Profesör 1 1 Medeni Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak. Tüketici ve internet hukuku konularında çalışmaları olmak.

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

  • Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.
  • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında dilekçe ve bir (1) adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.)
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.
  • Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi ilgili birimlerden edinebilirler.
  • İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru adresi:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler