Akademik Personel | 19 Temmuz 2019, Cuma

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

23 Ekim 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Siyasal Bilgiler, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakülte Bölümü Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Nitelik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Dizel motorlarda alternatif yakıt, yanma ve emisyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Görsel İletişim Tasarımı İnteraktif Medya Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Geleneksel Türk sanatları tasarımı ve yorumlanması üzerine çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Endüstriyel işletmelerde üretim yönetimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal kaynak planlaması üzerine çalışmalar yapmış olmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Protetik diş tedavisi alanında uzman olmak. Dijital ölçü yöntemleri konusunda yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Parotis adenomlarında proteomics üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak, fetal kalp motilitesi üzerine çalışmaları bulunmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İntravasküler ultrasonografi yönteminin koroner arter hastalığında kullanımı ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Üçüncü kuşak bilişsel davranışçı terapiler ve grup terapileri alanında yayınları bulunmak. Bilişsel Davranışçı Terapi sertifikasına sahip olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak.

 

 

 

 

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

 

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

  • Başvurular ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.
  • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Adaylar ilanlardan sadece birine başvurabilecektir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
  • Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.
  • Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu” ve bir adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • İlan ile ilgili detay ve formlara medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin  :

 

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No: 5 D-100 Karayolu Yan Yol Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 28 01 (Tıp Fak.)

Tel: 0 216 280 32 21 (Mühendislik ve Doğa Bil.Fak.)

 

 

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL (Güney Yerleşkesi)

Tel: 0 216 280 25 25 (Siyasal Bilgiler Fak.)

 

Atalar Mah. Şehit Hakan Kurban Cad. Cevizli-Kartal /İSTANBUL

Tel: 0 216 280 24 68 (Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak.)

 

Fatih Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi. No:28 Tuzla/İstanbul

Tel: 0 216 280 33 33 (Diş Hekimliği Fakültesi)

 

Not: Öğretim Üyeliğine başvurularda puanlama yapılırken adayların titizlik göstermeleri, yayınlarla ilgili puanlamalarını temellendiren delilleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Adaylar, makalelerin yayımlandığı derginin yayımlandığı yıl için hangi endekslerde tarandığına dair bilgisayar çıktısı veya fotokopisini sunmalıdır.

“İlan 23.10.2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanmış olup, son başvuru tarihi 07.11.2018 tarihi mesai bitimidir. (Mesai saati 16:30’da bitmektedir.) 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Bilim Jürisi Dosya Gönderim Ücreti:100 TL

T.C. Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi

IBAN NO: TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 nolu hesaba yatırılarak dekontunun başvuru dilekçesi ekine eklenmesi gerekmektedir.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER