Akademik Personel | 14 Temmuz 2021, Çarşamba

İstanbul Kent Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak

İstanbul Kent Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İstanbul Kent Üniversitesi çeşitli alanlarda akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

AKADEMİK BİRİMBÖLÜM/PROGRAM/
ANABİLİM DALI
KADRO
SAYISI
KADRO
UNVANI
ÖZEL ŞARTLAR
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ1Prof. Dr.Psikoloji alanında Doçentliğini almış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ1Doç. Dr.Psikoloji alanında Doçentliğini almış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ2Dr. Öğr. ÜyesiKlinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ2Dr. Öğr. ÜyesiPsikoloji alanında doktora yapmış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMET1Prof. Dr.Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında Doçentliğini almış olmak ve Sosyal Pedagoji alanında lisans veya
yüksek lisans derecesinde eğitim almış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMET1Prof. Dr.Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak veya Sosyal Hizmet alanında Doçentliğini almış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMET1Doç. Dr.Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak veya Sosyal Hizmet alanında Doçentliğini almış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMET1Dr. Öğr. ÜyesiSosyal Hizmet alanında lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİŞLETME1Dr. Öğr. Üyesiİşletme Yönetimi ve Organizasyonu alanında doktora yapmış olmak. Doktora tez konusu stratejik yönetim üzerine olmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası
yayınları bulunmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇOCUK GELİŞİMİ1Prof. Dr.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış
olmak ve özel gereksinimli çocuklar için fiziksel aktivite alanında çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİK1Prof. Dr.Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BESLENME VE
DİYETETİK
1Doç. Dr.Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış
olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BESLENME VE
DİYETETİK
1Dr. Öğr.
Üyesi
Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
EBELİK2Prof. Dr.Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
alanında Doçentliğini almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİK2Doç. Dr.Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİK2Dr. Öğr. ÜyesiEbelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİK1Prof. Dr.Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği
alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİK1Doç. Dr.Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği
alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİK1Dr. Öğr. ÜyesiHemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği
alanlarından birinden doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİTEMEL BİLİMLER1Öğretim GörevlisiBiyoloji alanında lisans derecesine sahip olmak. Anatomi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve Anatomi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİK1Öğretim GörevlisiEbelik alanında lisans ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans mezunu olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK2Öğretim
Görevlisi
Hemşirelik alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu
olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUİLK VE ACİL YARDIM1Öğretim GörevlisiHemşirelik alanında lisans eğitimi yapmış olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası acil tıp hizmetleri veya yoğun bakım alanında en az iki yıl
deneyimli olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde :

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi ilgili Dekanlık/Müdürlüklere teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 7 Mayıs 2019 – 21 Mayıs 2019
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL
Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak ilgili
Dekanlık/Müdürlüklere teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:
1) Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık/Müdürlüklere hitaben başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim bilgileri belirtilmelidir.)
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) YÖK Formatlı Özgeçmiş
4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri
5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri
6) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
7) ALES Sonuç Belgesi
8) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
9) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
10) İki Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
12) Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge)
13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuru Takvimi:
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 07.05.2019
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 21.05.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.05.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 27.05.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.05.2019
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi açık adresine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL

 

       

Kolay Hobiler