Akademik Personel | 26 Eylül 2020, Cumartesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

12 Haziran 2017
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

  • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

  • Başvuru dilekçesi;
  • YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
  • Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
  • Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
  • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi;
  • 2 adet vesikalık fotoğraf;
  • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

  • Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

İlan Tarihi: 06.06.2017

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Sayısı Özel Şart
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Ekonomi Profesör 1 Adayların, İstatistik ve/veya Ekonometri alanında doktora sahibi, tercihen R ve/veya Matlab konusunda deneyimli olmaları gerekmektedir.
İşletme Profesör 1 Adayların Doçentliğini finans alanında almış olmaları, Sermaye Piyasaları alanında uzmanlaşmış olmaları ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitesinde ilan edilmiş olan Profesörlüğe atanmak için gerekli asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Sinema ve Televizyon Yardımcı Doçent 1 Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden lisans mezunu olup Film Tasarımı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sinema Tekniği alanında yetkin olmak.
Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri Profesör 1 Adayların Kamu Finansmanı, Finansal İktisat, Uluslararası İktisat alanlarının en az birinde uzman, tercihen mikrosimülasyon konusunda deneyimli olmaları gerekmektedir.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.