Akademik Personel | 25 Ağustos 2019, Pazar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

5 Ocak 2018
İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kişilere sınav sonuçları ayrıca bildirilecektir).

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 19.01.2018 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul – Tel: 0212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ARANAN NİTELİK KADRO UNVANI-ADEDİ
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)* İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,

İngilizce Dil Bilim,

Çeviribilim (İngilizce)

İngiliz Dili Eğitimi ile ilgili alanlardan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1 1 2
Turizm Rehberliği İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Psikoloji (İngilizce)* Psikoloji alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Havacılık Yönetimi İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Havacılık Yönetimi (İngilizce)* İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)* İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Sosyoloji Sosyoloji veya Felsefe alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 4
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Yeni Medya İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Hukuku ya da ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Radyo Televizyon ve Sinema İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 1 1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)* İlgili alanda doçentliğini almış olmak. 1 1
İşletme (İngilizce)* İşletme, Turizm İşletmeciliği, Deniz Liman İşletmeciliği alanlarında doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 3
Ekonomi ve Finans (İngilizce)* İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 1
Yönetim Bilişim Sistemleri İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ARANAN NİTELİK KADRO UNVANI-ADEDİ
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Medya ve İletişim Sistemleri İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Gastronomi İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Gastronomi (İngilizce)* İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Uçak Gövde-Motor Bakım İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 2 3
Havacılık Yönetimi İlgili alanda doktorasını veyadoçentliğini almış olmak. 2 2 3
Lojistik İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Uluslararası Ticaret İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Restorasyon ve Konservasyon İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Sosyal Hizmet İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 2 2 2
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ARANAN NİTELİK KADRO UNVANI-ADEDİ
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
Bilgisayar Mühendisliği İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Mimarlık İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 3
Mimarlık (İngilizce)* İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ARANAN NİTELİK KADRO UNVANI-ADEDİ
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
İletişim Tasarımı İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Grafik Tasarım İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak. 1 1 2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak. 1 1 2
İç Mimarlık İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak. 1 1 2
Sinema ve Televizyon İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Moda ve Tekstil Tasarımı İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak. 1 2 2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ARANAN NİTELİK KADRO UNVANI -ADEDİ
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
Antrenörlük Eğitimi İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Egzersiz ve Spor Bilimleri İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Rekreasyon İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 1
Spor Yöneticiliği İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 2
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ARANAN NİTELİK KADRO UNVANI-ADEDİ
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
Beslenme ve Diyetetik Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Biyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, Eczacılık Biyokimyası veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)* Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Çocuk Gelişimi Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, Eğitim Programları ve Öğretim ana bilim dalında veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Çocuk Gelişimi (İngilizce)* Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Ergoterapi Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 1 1 2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. 1 1 2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak. 1 1 2
Hemşirelik Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Hemşirelik (İngilizce)* Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Odyoloji Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Odyoloji alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 2 1 2
Ortez Protez Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Ortez Protez alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Perfüzyon Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Sağlık Yönetimi Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim, Felsefe Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
Sosyal Hizmetler (İngilizce)* Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 2
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ARANAN NİTELİK KADRO UNVANI – ADEDİ
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
Diş Protez Teknolojisi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Uzmanlığını Protez alanında yapmış olmak. 2
Ağız ve Diş Sağlığı Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Uzmanlığını yapmış olmak. 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında Uzmanlığını yapmış olmak. 2

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER