Akademik Personel | 17 Haziran 2019, Pazartesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi 38 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

14 Aralık 2018
İstanbul Gelişim Üniversitesi 38 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden;

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi                              :

Son Başvuru Tarihi                                   :

Ön Değerlendirme Tarihi                           :

Sınav Giriş Tarihi                                     :

Sonuç Açıklama Tarihi                              :

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: Başvuru Şekli

BAŞVURU YERİ: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI;

-Dilekçe (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesi)

-2 Adet Fotoğraf -Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkive.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).

-Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK Formatlı Özgeçmiş -SGK 4A Hizmet Dökümü

İSTANBUL

GELİŞİM

MESLEK

YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

ALES

PUAN

ŞARTI

YDS /

EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

İnşaat Teknolojisi İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olup lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70 80
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

Muaf 80
Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime ve 2. veya 3.kademe tenis antrenörlük belgesine sahip olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime ve 3. kademe fitness antrenörlük belgesine sahip olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime ve 3.kademe basketbol antrenörlük belgesine sahip olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime ve 1. kademe yüzme antrenörlük belgesine sahip olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime ve 2. veya 3. kademe cimnastik antrenörlük belgesine sahip olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Rus Dili ve Edebiyatı veya Mütercim – Tercümanlık (Rusça) lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70 80
Uçak Teknolojisi Lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla uçak teknisyeni olarak en az 2 yıllık deneyime sahip olmak ve ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
İç Mekan Tasarımı İç Mimarlık alanında lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Mimari

Restorasyon

Mimarlık alanında lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Radyo ve Televizyon Programcılığı Güzel Sanatlar Fakültesi “Sinema ve Televizyon’’, İletişim Fakültesi “Radyo Televizyon ve Sinema’’,Güzel Sanatlar Fakültesi “Fotoğraf” Bölümü, Güzel sanatlar Fakültesi ya da Sanat ve Tasarım Fakültesi “Fotoğraf ve Video” alanında lisans mezuniyeti olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Güzel Sanatlar Fakültesi “Sinema ve Televizyon’’, İletişim Fakültesi “Radyo Televizyon ve Sinema’’, Güzel Sanatlar Fakültesi “Fotoğraf” Bölümü, Güzel sanatlar Fakültesi ya da Sanat ve Tasarım Fakültesi “Fotoğraf ve Video” alanında lisans mezuniyeti olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Basım ve Yayın Teknolojileri Yeni Medya ve İletişim, Medya ve Görsel Sanatlar, Matbaa Öğretmenliği veya Gazetecilik alanında lisans mezuniyeti olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
SAĞLIK

HİZMETLERİ

MESLEK

YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

ALES

PUAN

ŞARTI

YDS /

EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

Sağlık Kurumlan İşletmeciliği İşletme lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya

belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime sahip olmak.

2 Öğretim

Görevlisi

70
Anestezi Hemşirelik lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya

belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime sahip olmak.

2 Öğretim

Görevlisi

70
Odyometri İlgili alandan lisans mezunu olup, Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime sahip olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70
Tıbbi

Dokümantasyon ve Sekreterlik

İlgili alandan lisans mezunu olup, Sağlık Yönetimi veya Halkla İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ya da belgelendirmek kaydıyla Sağlık alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak. 3 Öğretim

Görevlisi

70
Diyaliz Hemşirelik lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya

belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime sahip olmak.

1 Öğretim

Görevlisi

70
İlk ve Acil Yardım Hemşirelik lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya

belgelendirmek kaydıyla 112 veya Acil Serviste en az 2 yıllık deneyime sahip olmak.

1 Öğretim

Görevlisi

70
Elektronörofizyoloj i Biyoloji Lisans mezunu olup, Sinir Bilim veya Nöroloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya

belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıllık deneyime sahip olmak.

1 Öğretim

Görevlisi

70
YABANCI

DİLLER

YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR KADRO

SAYISI

KADRO

SAYISI

ALES

PUAN

ŞARTI

YDS /

EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

İngilizce Hazırlık İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. 8 Öğretim

Görevlisi

70 80
Rusça Hazırlık Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim

Görevlisi

70 80
REKTÖRLÜK ÖZEL ŞARTLAR KADRO

SAYISI

KADRO

SAYISI

ALES

PUAN

ŞARTI

YDS /

EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

Türkçe Hazırlık Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. 2 Öğretim

Görevlisi

70 80

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER