Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

İstanbul Gedik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Alımı Yapacak

7 Ağustos 2019
İstanbul Gedik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Alımı Yapacak
       

İstanbul Gedik Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapacak.

 

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 doktor öğretim üyesi, 2 doçent ve 3 profesör olmak üzere 8 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜMKADROADEDİNİTELİK
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiProfesör1Doktorasını Uygulamalı Psikoloji alanında (Klinik Psikoloji), Psikolojinin Gelişim Psikolojisi, Bilişsel, Psikoloji ve Sosyal Psikoloji alt alanlarından birinde tamamlamış olmak, Doçent
unvanını aynı alanda almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiProfesör1Yüksek Lisansını Sosyal Politika alanında, Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak. Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi ve Sosyal Politika alanında Lisans ve Lisansüstü
düzeyde ders vermiş olmak.
Hukuk FakültesiProfesör1Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktora unvanlarını AB Hukuku alanında, Doçentlik unvanını Devletler Hukuku alanında almış olmak, AB ve Türkiye’nin AB İlişkileri
konusunda yayınları olmak.
Hukuk FakültesiDoçent1Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktora unvanlarını Ceza Hukuku alanında almış olmak, Doçentlik unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak, Çevreye Karşı Suçlar ve Karşılaştırmalı Ceza Hukuku
alanlarında çalışmaları bulunmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiDoçent1Doktorasını Psikolojinin Gelişim Psikolojisi, Bilişsel, Psikoloji ve Sosyal Psikoloji alt alanlarından birinde tamamlamış olmak,
Doçent unvanını aynı alanlardan birinde almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiDoktor öğretim üyesi1Doktorasını Psikolojinin Gelişim Psikolojisi, Bilişsel, Psikoloji ve Sosyal Psikoloji alt alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimler FakültesiÇocuk GelişimiDoktor öğretim üyesi2Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

 

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 doktor öğretim üyesi, 2 doçent ve 3 profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların;
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör adaylar Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (07.08.2019-21.08.2019) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 21/08/2019)

       

Kolay Hobiler