Akademik Personel | 30 Ekim 2020, Cuma

İstanbul Gedik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

9 Ağustos 2019
İstanbul Gedik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne Doktor Öğretim Üyesi Alımı Yapacak.

 

İstanbul Gedik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alımı kadro detayları;

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜMKADROADEDİNİTELİK
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiDr. Öğr. Üyesi1Lisansını Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olmak. Duygudurum bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak. Klinik görüşme ve değerlendirme, Süpervizyon konularında
Lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

 

İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi doktor öğretim üyesi alımı ile ilgili detaylar şu şekilde;

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların;
1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosyayı ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (09.08.2019-23.08.2019) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 23/08/2019)

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.

       

Bedava internet - Nasıl