Akademik Personel | 17 Ekim 2019, Perşembe

İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Nisan 2017
İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aranan Şartlar;

  • Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor ya da Spor Bilimleri alanında tamamlamış olmak, Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmalarda bulunmak.

Adayların;

– Özgeçmiş(YÖK Formatında)

– 1 Adet Fotoğraf

– Nüfus Cüzdan Sureti

– Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 6 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

– KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel Koşullar
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Prof. 1 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor ya da Spor Bilimleri alanında tamamlamış olmak, Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmalarda bulunmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        :  0 216 452 45 85-86/1158

Fax       :  0 216 452 87 17

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız