Akademik Personel | 24 Mayıs 2019, Cuma

İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

19 Eylül 2018
İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel Koşullar
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Dr. Öğretim Üyesi 1 Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans ve İşletme Doktora Programından mezun olmak, Yönetim ve Organizasyon alanında çalışmalar yapıyor olmak, İngilizce dil puanının 85 ve üzeri olması.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Fizik Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

 

Adayların;

– Özgeçmiş (YÖK Formatında)

– 2 Adet Fotoğraf

– Nüfus Cüzdan Sureti

– Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (19.09.2018-03.10.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

– KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 03.10.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel: 0216 4524585-86

Fax: 0216 452 87 17

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER