Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

1 Temmuz 2018
İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel Koşullar
Mühendislik Fakültesi MekatronikMühendisliği Doçent 1 Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik bölümlerinden mezun, Yüksek Lisansını Nükleer Uygulamalar, Doktora çalışmalarını ise İleri teknolojik malzemelerden olan süper iletkenlerin elektriksel ve manyetik özellikleri üzerine yapmış olmak, bu alanda yayınları bulunmak ve Genel Fizik konularına hâkim olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak, Gıda Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğretim Üyesi 1 Üniversitelerin Kimya Biyokimya lisans programından mezun olmak, Yüksek Lisansını Biyokimya ve klinik biyokimya, doktorasını biyokimya alanlarında tamamlamış olmak.

 

Adayların;

– Özgeçmiş (YÖK Formatında)

– 2 Adet Fotoğraf

– Nüfus Cüzdan Sureti

– Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (30.06.2018 – 14.07.2018 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

– KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 14.07.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel    : 0 216 452 45 85 – 86

Fax   : 0 216 452 87 17

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.