Akademik Personel | 28 Haziran 2021, Pazartesi

İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

13 Nisan 2019
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

İstanbul Gedik Üniversitesi birimlerine toplam 6 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

 BÖLÜMKADROADEDİNİTELİK
Spor Bilimleri
Fakültesi
RekreasyonProf. Dr.1Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından Birinde tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDr. Öğr. Üyesi1Hemşirelik lisans programından mezun olmak. Doktorasını Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında
tamamlamış olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
RekreasyonDr. Öğr. Üyesi2Yüksek lisans ya da Doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde tamamlamış
olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor YöneticiliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Yabancı Diller YüksekokuluMütercim- Tercümanlık (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce), Mütercim Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinin birinden Lisans Mezunu olmak, yukarıda belirtilen bölümlerde Doktora eğitimini
tamamlamış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara
öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların;
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (13.04.2019-27.04.2019) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 27/04/2019)
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler