Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İstanbul Gedik Üniversitesi 14 Akademik Personel Alımı Yapacak

14 Haziran 2019
İstanbul Gedik Üniversitesi 14 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İstanbul Gedik Üniversitesi çeşitli alanlarda 14 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜMKADROADEDİNİTELİK
Spor Bilimleri
Fakültesi
Rekreasyon Anabilim
Dalı
Prof.1Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde
tamamlamış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor Bilimleri BölümüProf.1Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Yazılım MühendisliğiProf.1Yazılım Mühendisliği üzerine en az 5 yıl ve Bilgisayar Yazılımı AD da en
az 5 yıl çalışmış olmak
Spor Bilimleri FakültesiRekreasyon Anabilim DalıDoç. Dr.1Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor Bilimleri BölümüDoç. Dr.1Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Mühendislik FakültesiMekatronik MühendisliğiDoç. Dr.1Sistem Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak, Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak, Robotik Uygulamalar, Akıllı Malzemeler ve Sistemler, Üretim Teknolojileri, Malzeme Tasarımı ve Davranışları alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yurtdışı eğitim ve
araştırma tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi2Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik- Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği anabilim dallarının herhangi birinden yüksek lisans yada doktora yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya
Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde uzmanlaşmış olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Rekreasyon Anabilim
Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
2Yüksek Lisans ya da Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor
Alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor Bilimleri BölümüDr. Öğr. Üyesi1Yüksek Lisans ya da Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde tamamlamış olmak. Egzersiz ve Spor Bilimleri Alanında yayınları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor Bilimleri BölümüDr. Öğr. Üyesi1Yüksek Lisans ya da Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde tamamlamış olmak. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Alanında yayınları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor Bilimleri BölümüDr. Öğr. Üyesi1Yüksek Lisans ya da Doktora Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından birinde tamamlamış olmak. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Alanında yayınları olmak.
Meslek YüksekokuluTıbbi Görüntüleme TeknikleriDr. Öğr. Üyesi1Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Radyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

 

Adayların;
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (14.06.2019-28.06.2019) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 28/06/2019)

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler