Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

16 Nisan 2018
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 – Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 – Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 – Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları İlgili Fakülte Dekanlıklarına yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 30 Nisan 2018 tarihine kadar şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Kadro Sayısı Aranan Nitelikler
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Profesör 1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Hareket ve Antrenman Bilimi konusunda çalışmalar yapmak.
Rekreasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.
Spor Yöneticiliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Profesör 1 Radyo, Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri alanlarının birinde doktora yapmış olmak veya doçentliğini bu alanların birinde almış olmak.
Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora yapmış olmak.
Sosyoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji veya İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
Radyo, Televizyon ve Sinema Doktor Öğretim Üyesi 1 Radyo, Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 Doçentliğini Matematik alanında almış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında almış olmak.

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak.
Mimarlık Doçent 1 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 2 Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak veya Çocuk Hastalıları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Sosyal Hizmet Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji veya Sosyal Antropoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet Doktor Öğretim Üyesi 1 Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme alanında doktora yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehablitasyon alanlarında almış olmak.

Doktorasını ilgili alanda almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 2 Doçentliğini Beslenme ve Diyetetetik alanında almış olmak.

Beslenme ve Dieyeteteik alanında doktorasını yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Profesör, Doçent, 1 * Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında yapmış olmak,
İşletme (İngilizce) Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 1 * Doçentliğini işletme alanında yapmış olmak.

* Doktorasını işletme alanında yapmış olmak.

İşletme (İngilizce) Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 1 * Doçentliğini Finansal Ekonomi /Sayısal İktisat alanında yapmış olmak.

* Doktorasını Finansal Ekonomi /Sayısal İktisat alanında yapmış olmak.

İşletme (Türkçe) Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 1 Doçentliğini İşletme Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Doktorasını İşletme Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Profesör, Doçent, 1 Doktorasını ve Doçentliğini İşletme, Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak,
Uluslararası Ticaret Profesör, Doçent 1 Doçentliğini Uluslararası Ticaret veya İşletme alanında almış olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.
Uluslararası Ticaret Doktor Öğretim Üyesi 1 Uluslararası Ticaret alanında doktora yapmış olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, gümrük mevzuatı ve dış ticaret işlemleri derslerini verebiliyor olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Doçent 1 Tıp fakültesi mezunu olup, anestezi alanında doçentliğini almış olmak.
İlk ve Acil Yardım Dr. Öğretim Üyesi 1 Tıp fakültesi mezunu olup, genel cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.
Anestezi Dr. Öğretim Üyesi 1 Tıp fakültesi mezunu olup, anestezi alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dr. Öğretim Üyesi 1 Patoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

* 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara ilişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler