Akademik Personel | 27 Mayıs 2020, Çarşamba

İstanbul Bilim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Alacak

21 Ekim 2019
İstanbul Bilim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Alacak
       

İstanbul Bilim Üniversitesi 21 Ekim 2019 tarihli 30925 sayılı resmi gazetede yayımladığı ilanda Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde görev almak üzere Dr. Öğr. Üyesi ve Profesör alımı yapacak.

İstanbul Bilim Üniversitesi ilanının detayları;

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/BİLİM DALIKADRO UNVANIADET
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları
ve Doğum
Dr. Öğr. Üyesi1

Profesör kadrosuna başvurmak isteyen adaylar;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen İstanbul Bilim Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri
gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurmak isteyen adaylar;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık
belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet
dosya ile birlikte şahsen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere cad. No:120/1
Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83 teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Resmi gazetede yayımlanan diğer ilanlar;

İhsan Doğramacı Bilken Üniversitesi 1 Dr. Öğr. Üyesi

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 3 Öğr. Gör.

KTO Karatay Üniversitesi 1 Arş. Gör.

Bursa Uludağ Üniversitesi 6 Öğr. Gör.

İstanbul Aydın Üniversitesi 17 Prof. Dr., 13 Doç. Dr., 29 Dr. Öğr. Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 102 Arş. Gör., 15 Öğr. Gör.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 95 Arş. Gör.

TED Üniversitesi 2 Prof., 2 Doçent, 8 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğr. Gör., 12 Arş. Gör.