Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

İstanbul Bilim Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

30 Temmuz 2018
İstanbul Bilim Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Dr. Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Dr. Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğretim Üyesi 1

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Kolay Hobiler