Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-IV

İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-IV
       

İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-IV

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi “İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar” konulu bir sempozyum düzenlemektedir. Bu Sempozyumla, İş Hukukunda yeni arayışların tartışıldığı günümüzde yaşanan değişimlerin ülkemiz İş Hukuku üzerindeki etkilerinin ortaya konması, genç bilim insanlarının çalışmalarının tartışılması ve bu yolla iş hukukunda yeni yaklaşımlar geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hakem Heyeti :
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa Alp (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Talat Canbolat (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Süleyman Başterzi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Sempozyumda konu sınırlaması bulunmayıp, Bireysel ve Toplu İş Hukukunun tüm alanlarında bildiri sunulabilir.

Bildiri özetleri hakem heyeti tarafından bilimsel ön incelemeye tabi tutulacak ve kabul edilen bildiriler sempozyumda sunulacaktır.

Azami 500 kelimelik bildiri özetlerinin ve kaynakçaların 15 Haziran 2019 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi rica olunur.

Kabul edilen bildiriler derleme bir kitapta yayımlanacaktır.

Tarih: 13 Eylül 2019
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası

       

Kolay Hobiler