Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapacak. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademik personel alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizde;

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapacak.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL
BÖLÜM/
PROGRAM
KADRO
ÜNVANI
KADRO
SAYISI
KOŞULLAR
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
PsikolojiProfesör1Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
PsikolojiDoçent1Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
PsikolojiDr. Öğretim Üyesi2Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
İngiliz Dili ve EdebiyatıDoçent1İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
İngiliz Dili ve EdebiyatıDr. Öğretim Üyesi1İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Doçent1Yapay zeka alanında çalışmalar yapmış
olmak
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Dr. Öğretim
Üyesi
1Bilgisayar Mühendisliği alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiDr. Öğretim Üyesi1Elektrik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

 

FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL
BÖLÜM/
PROGRAM
KADRO
ÜNVANI
KADRO
SAYISI
KOŞULLAR
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAraştırma Görevlisi1Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Plato Meslek YüksekokuluUçak TeknolojisiÖğretim Görevlisi1Hava Trafik Kontrol, Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uçak Mühendisliği veya Pilotaj bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Plato Meslek Yüksekokuluİç Mekan TasarımıÖğretim Görevlisi1İç Mimarlık, Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilan detayları şu şekilde;

Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alım ilanı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi : 06.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 20.09.2019
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti
5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti
5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış) 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.
7- YDS’den en az 65 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.
8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti
5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.
7- YDS’den en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.
8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi alım ilanı:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

ÖĞRETİM/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge
4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.(Araştırma görevlisi ilanı için geçerlidir.)
5-Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6- Not dökümleri
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi
8- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
10- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

       

Kolay Hobiler