Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

8 Ağustos 2018
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 08.08.2018

Son Başvuru Tarihi    : 26.08.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   : 444 76 96

Fax             : (212) 621 45 03

 

Fakülte Bölüm/Program Kadro

Unvanı

Adet Koşullar
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Mühendisliği

Profesör 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Mühendisliği

Doçent 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi 3 Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal

Bilimler Fakültesi

Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal

Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve

Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi 1 Dil Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal

Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler

Profesör 1 Muhasebe ve Finansman alanında doçentliğe sahip olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Doçent 1 İç Mimarlık alanında Lisans yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Doktor Öğretim Üyesi 2 İç Mimarlık alanında Lisans yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve

Mutfak Sanatları

Profesör 1 Gıda Mühendisliği, Besin hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi veya Gıda Teknolojileri alanlarından birinde

çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve

Mutfak Sanatları

Doçent 1 Gıda Mühendisliği, Besin hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi veya Gıda Teknolojileri alanlarından birinde

çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve

Mutfak Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi 1 Gıda Mühendisliği, Besin hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi, Gıda Teknolojileri veya Beslenme ve Diyetetik

alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler