Akademik Personel | 25 Nisan 2019, Perşembe

İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

19 Kasım 2018
İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

ALES Belgesi

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Yabancı Dil Belgesi

Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ :19.11.2018 SON BAŞVURU TARİHİ :03.12.2018 ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :06.12.2018 GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ :11.12.2018 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ :14.12.2018

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Duyurulur.

ÜNVANI İLANIN

ÇIKILACAĞI

BİRİM

BÖLÜMÜ ANABİLİM

DALI

KADRO

SAYISI

Başvuru

Şekli

Sonuçların

Açıklanacağı

İnternet

Adresi

BAŞVURU

YERİ

İLAN ÖZEL ŞART
Arş. Gör. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji Sosyoloji 1 Şahsen/

Posta

www. aydin. edu.tr Fen-Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Sosyoloji Lisans Diplomasına sahip olmak. Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

2 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Mühendislik

Fakültesi

Dekanlığı

Bilgisayar Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Mühendislik

Fakültesi

Dekanlığı

Endüstri Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Endüstri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Mühendislik

Fakültesi

Dekanlığı

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Mühendislik

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda

Mühendisliği

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Mühendislik

Fakültesi

Dekanlığı

Gıda Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Gıda Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Mühendislik

Fakültesi

Dekanlığı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Mühendislik

Fakültesi

Dekanlığı

İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. İnşaat Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Sanat Yönetimi 1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Dekanlığı

Sanat Yönetimi, Görsel Sanatlar v.b. alanlardan birinden Lisans Diplomasına sahip olmak. Sanat Yönetimi, Görsel Sanatlar v.b. alanlarda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı 1 Şahsen/

Posta

www. aydin. edu.tr Güzel Sanatlar

Fakültesi

Dekanlığı

Grafik Tasarımı alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Grafik Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Darama ve Oyunculuk Darama ve Oyunculuk 1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Dekanlığı

Drama ve Oyunculuk alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Drama ve Oyunculuk alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon 1 Şahsen/

Posta

www. aydin. edu.tr Güzel Sanatlar

Fakültesi

Dekanlığı

Çizgi Film ve Animasyon alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Çizgi Film ve Animasyon alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2 Şahsen/

Posta

www. aydin. edu.tr Güzel Sanatlar

Fakültesi

Dekanlığı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. İletişim

Fakültesi

Gazetecilik Gazetecilik 1 Şahsen/

Posta

www. aydin. edu.tr İletişim Fakülte Dekanlığı Gazetecilik alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Gazetecilik alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. İletişim

Fakültesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 1 Şahsen/

Posta

www. aydin. edu.tr İletişim Fakülte Dekanlığı Televizyon Haberciliği ve Programcılığı veya Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarından birinden Lisans Diplomasına sahip olmak. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı veya Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. İletişim

Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim Yeni Medya ve İletişim 1 Şahsen/

Posta

www. aydin. edu.tr İletişim Fakülte Dekanlığı Yeni Medya ve İletişim, Gazetecilik v.b. alanlardan birinden Lisans Diplomasına sahip olmak. Yeni Medya ve İletişim, Gazetecilik v.b. alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1 Şahsen/

Posta

www.aydin. edu.tr Eğitim

Fakültesi

Dekanlığı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi İngilizce

Öğretmenliği

İngilizce

Öğretmenliği

1 Şahsen/

Posta

www.aydin

.edu.tr

Eğitim

Fakültesi

Dekanlığı

İngilizce Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. İngilizce Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği 1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Eğitim

Fakültesi

Dekanlığı

Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Sınıf

Öğretmenliği

Sınıf

Öğretmenliği

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Eğitim

Fakültesi

Dekanlığı

Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Sınıf Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Arapça

Öğretmenliği

Arapça

Öğretmenliği

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Eğitim

Fakültesi

Dekanlığı

Arapça Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Arapça Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği 1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Eğitim

Fakültesi

Dekanlığı

Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Sağlık Bilimleri

Fakülte

Dekanlığı

Çocuk Gelişimi alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Çocuk Gelişimi alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik 1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Sağlık Bilimleri

Fakülte

Dekanlığı

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Beslenme ve Diyetetik alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji 1 Şahsen/

Posta

www. aydin. edu.tr Sağlık Bilimleri

Fakülte

Dekanlığı

Odyoloji alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Odyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Spor Bilimleri Fakültesi Spor

Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği 1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Spor Bilimleri

Fakülte

Dekanlığı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği alanlarından birinden Lisans Diplomasına sahip olmak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-

Tercümanlık

(İngilizce)

Mütercim-

Tercümanlık

(İngilizce)

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Yabancı Diller

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-

Tercümanlık

(Rusça)

Mütercim-

Tercümanlık

(Rusça)

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Yabancı Diller

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Mütercim-Tercümanlık (Rusça) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (Rusça) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-

Tercümanlık

(Arapça)

Mütercim-

Tercümanlık

(Arapça)

1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Yabancı Diller

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Mütercim-Tercümanlık (Arapça) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (Arapça) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri 1 Şahsen/

Posta

www.aydin.

edu.tr

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

 

9911/1-1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER