Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İstanbul Arel Üniversitesi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

1 Ağustos 2019
İstanbul Arel Üniversitesi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

İstanbul Arel Üniversitesi çeşitli alanlarda araştırma görevlisi öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMKADRO UNVANI    ASGARİ ÖLÇÜTLER İLGİLİ ABD/UZMANLIK
ALANI
ARANAN NİTELİKLER
ProfesörDoçentDoktor Öğretim ÜyesiÖğretim GörevlisiAraştırma Görevlisi
Mühendislik- Mimarlık FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe1Kontrol  Dr. Öğr. Üyesi İçin:
"Elektrik Mühendisliği", "Elektronik Mühendisliği", "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" veya
"Elektronik Haberleşme Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora
yapmış olmak.
1Haberleşme
Bilgisayar Mühendisliği Türkçe11Bilgisayar Bilimi  Prof. Dr. İçin:
"Bilgisayar Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
  Doç. Dr. İçin:
"Yönetim Bilişim
Sistemleri" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış
olmak.
1Bilgisayar Bilimi  Dr. Öğr. Üyesi İçin: "Bilgisayar Mühendisliği" veya "Bilgisayar Bilimleri" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
1Bilgisayar Donanımı
  Dr. Öğr. Üyesi İçin:
"Bilgisayar Mühendisliği"
1Bilgisayar Yazılımıveya "Yazılım
Mühendisliği" Anabilim
Dalında Doktora yapmış
olmak.
  Prof. Dr. İçin:
1Bilgisayar Bilimi"Bilgisayar Mühendisliği"
Bilim Dalında Doçentliğini
almış olmak ve İngilizce dil
Mühendislik- Mimarlık FakültesiBilgisayar Mühendisliği İngilizceşartını sağlamış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi İçin:
Lisans ve Yüksek Lisansını Bilgisayar Mühendisliğinden
1Bilgisayar Donanımı
olup Doktorasını Bilgi ve
Belge Yönetiminde yapmış
olmak.
  Doç. Dr. İçin:
"Makine Mühendisliği" veya
1"Biyomedikal Mühendisliği"
Biyomedikal MühendisliğiBilim Dallarından birinde
Doçentliğini almış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi İçin:
1"İstatistik" doktarasına sahip
olmak.
11Yöneylem Araştırması  Prof. Dr. İçin:
"Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya
"Modelleme/Simülasyon" Bilim Dallarından birinde
Doçentliğini almış olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
  Doç. Dr. İçin :
"Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya
"Modelleme/Simülasyon" Bilim Dallarından birinde
Doçentliğini almış olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi İçin:
"Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya
"Modelleme/Simülasyon"
Anabilim Dallarından
birinde Doktora yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
Mühendislik- Mimarlık FakültesiEndüstri Mühendisliği İngilizce
Uygulamalı İstatistik ve
11Olasık ya da Endüstri
Mühendisliği
Mühendislik- Mimarlık FakültesiMimarlık1111  Prof. Dr. İçin:
Lisansını "Mimarlık" Alanında tamamlamış,
Doçentliğini "Mimarlık" Temel Alanından almış olmak
  Doç. Dr. İçin:
Lisansını "Mimarlık" Alanında tamamlamış, Y.Lisansını ve/veya Doktorasını "Mimarlık"
Anabilim Dalında yapmış olmak, Doçentliğini
"Mimarlık" veya "Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı"ndan almış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi İçin: Lisansını "Mimarlık" Alanında tamamlamış, Y.Lisanını ve/veya Doktorasını "Mimarlık"
Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
  Öğretim Görevlisi İçin:
Lisansını ve Yüksek Lisansını Mimarlık
Alanlarında yapmış olmak, Mimarlık Alanında Doktora
Programına kayıtlı olmak,
Üniversitelerin Mimarlık
veya İç Mimarlık
Bölümlerinde kadrolu
öğretim elemanı olarak
çalışmış olmak ve bu
alanlarda en az iki yıl
Uygulama Projesi, Yapı
Malzemesi Derslerini vermiş
olmak.
  Öğretim Görevlisi İçin:
Lisansını ve Yüksek
Lisansını Mimarlık
Alanlarında yapmış olmak,
Mühendislik-Mimarlık Alanında Doktora
MimarlıkMimarlıkProgramına kayıtlı olmak,
FakültesiÜniversitelerin Mimarlık
1veya İç Mimarlık
Bölümlerinde kadrolu
öğretim elemanı olarak
çalışmış olmak ve bu
alanlarda en az iki yıl
Uygulama Projesi, Yapı
Malzemesi Derslerini vermiş
olmak.
  Öğretim Görevlisi İçin:
Lisansını ve Yüksek
1Lisansını Mimarlık
Alanlarında yapmış olmak,
Mimarlık Alanında Doktora
Mühendislik- Mimarlık FakültesiProgramına kayıtlı olmak, Üniversitelerin Mimarlık veya İç Mimarlık
Bölümlerinde kadrolu öğretim elemanı olarak çalışmış olmak ve bu
alanlarda en az iki yıl Proje
Dersi vermiş olmak.
1"Mimarlık" alanında
lisansını almış olmak ve Yüksek Lisansını "Mimarlık ve Kentsel çalışmlar"
alanında yapıyor olmak
1"Mimarlık" alanında
lisansını almış olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
İç Mimarlık1111  Prof. Dr. İçin:
Lisansını "Mimarlık" veya "İç Mimarlık" tamamlamış, Y.Lisansını ve/veya
Doktora/Sanatta Yeterliğini "İç Mimarlık" Anabilim/Anasanat
Dallarında tamamlamış, Doçentliğini"Mimarlık Temel Sanat" alanında almış olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık  Doç. Dr. İçin:
Doktora/Sanatta Yeterliğini "İç Mimarlık" veya
"Mimarlık" Anabilim/ Anasanat Dallarında
tamamlamış, Doçentliğini "Mimarlık" veya "Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı"ndan almış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi İçin:
Lisansını "Mimarlık" veya "İç Mimarlık" Alanında
tamamlamış, Y.Lisansını ve/veya Doktora/Sanatta Yeterliğini "İç Mimarlık" veya "Mimarlık" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
  Öğretim Görevlisi İçin: Mimarlık Alanında Doktora Programına kayıtlı olmak, Üniversitelerin İç Mimarlık Bölümlerinde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Üzerine Proje Dersi vermiş ve Sanal Gerçeklik
uygulamalarında en az beş yıl mesleki deneyime sahip
olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik1Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora öğrencisi
olmak
Mütercim-Tercümanlık1Çeviribilim/Mütercim Tercümanlık alanında lisans eğitimini tamamlamış olup, Çeviribilim/Mütercim- Tercümanlık alanında
yüksek lisans yapmış olmak.
1Çeviribilim/Mütercim Tercümanlık alanında lisans eğitimini tamamlamış olup, Çeviribilim/Mütercim- Tercümanlık alanında yüksek lisans yapmış ya da
yapıyor olmak.
Sosyoloji1Felsefe bölümünde lisans ve yüksek lisansını, Sosyoloji bölümünde ise doktorasını
tamamlamış olmak.
Psikoloji1Psikoloji alanında lisansı ve Klinik Psikoloji alanında
lisansüstü eğitim
tamamlamış olmak
1Tıp alanında lisansı
tamamlamış ve Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak
1Psikoloji alanında lisansı ve Klinik Psikoloji alanında
lisansüstü eğitim
tamamlamış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)1"İşletme", "Pazarlama", "Uluslararası Ticaret", "Dış Ticaret", "Uluslararası
İktisat", "Bankacılık ve Finans" Bölümü lisans mezunu ve/veya yüksek
lisans mezunu olmak.
İşletme (İngilizce)1Lisans İşletme Bölümü mezunu olmak, Yüksek Lisans Global Pazarlama alanında mezun olmak.
Doçentlik yeterlilik belgesini temel alanı İşletme, bilim alanı Pazarlama alanında
almış olmak.
1Bankacılık ve Finans doktorası yapmış olmak, portföy yönetimi ve/veya
yatırım fonları konularında
çalışmaları olmak.
1İşletme Doktorası olmak, "Dış Ticaret", "İhracat" konularında çalışmaları
ve/veya tecrübesi olmak.
Uluslararası İlişkiler İngilizce1Uluslararası İlişkiler Doktorası yapmış olmak,
"Siyasal Hayat ve Kurumlar"
Doçentliğini almış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGrafik Tasarımı1Fotoğraf Anabilim / Anasanat dalında Doktora / Sanatta Yeterliğini ve aynı Bilim / Sanat dalında Doçentliğini almış olmak.
Moda ve Tekstil Tasarımı1Moda Tasarımı", "Moda ve Tekstil Tasarımı“, “Tekstil ve Moda Tasarımı” veya
"Tekstil Tasarımı" Anabilim
/ Anasanat dallarından birinde Doktora / Sanatta Yeterliğini ve aynı Bilim / Sanat dallarından birinde
Doçentliğini almış olmak.
2"Moda Tasarımı", "Moda ve Tekstil Tasarımı“ "Tekstil ve Moda Tasarımı“ veya
"Tekstil Tasarımı" Anabilim
/ Anasanat dallarından birinde Doktora / Sanatta Yeterliğini yapmış olmak.
İletişim FakültesiGazetecilik1Gazetecilik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sinema ve Televizyon1İletişim Bilimleri Anabilim Dalında doktorasını almış
olmak.
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluTurizm ve Otel İşletmeciliği1"Turizm ve Otel
İşletmeciliği alanında lisans ve lisans üstü öğrenim görmüş olmak ve bilimsel
çalışmaları bulunmak"
Sağlık Bilimleri YüksekokuluFizyoterapi ve Rehabilitasyon1Tıp Fakültesi mezunu olup,''Ortopedi ve Travmatoloji'' alanında uzmanlığını almış ve aynı bilim dalında Doçentliğini
almış olmak.
1Tıp Fakültesi mezunu olup,''Ortopedi ve Travmatoloji'' alanında
uzmanlığını almış olmak.
1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarının birinden lisans ve yüksek lisans
mezunu olmak.
Hemşirelik1Tıp fakültesi mezunu, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıklarında doçentliğini almış olması.
1Lisansını Hemşirelik
Bölümünde yapmış, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Hemşirelik Esaslarında
yapmış olması.
Hemşirelik Bölümünden
mezun olmuş olması ya da
Hemşirelik alanına ait en az
1lisansüstü bir programda
eğitim öğretimini yapmakta
olan ya ders dönemini
tamamlamış ve tez
aşamasına geçmiş olması
Lisans, yüksek lisans ve
Çocuk Gelişimi1doktora eğitimini Çocuk Gelişimi Bölümü’nde
tamamlamış olmak
Doçentliğini ve
1profesörlüğünü Beslenme ve Diyetetik alanından almış
Beslenme ve Diyetetikolmak
Beslenme ve Diyetetik lisans
1mezunu olmak ve Beslenme
ve Diyetetik alanında yüksek
lisans yapmış olmak
Anestezi2Tıp Fakültesi mezunu olup, "Anesteziyoloji ve
Reanimasyon" alanında uzmanlığını almış olmak.
Meslek YüksekokuluAnestezi1"Hemşirelik" bölümünden lisans mezunu olup,
belgelendirmek koşulu ile
lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümden mezun olup,
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Meslek YüksekokuluAşçılık1"Gastronomi", "Gatronomi ve Mutfak Sanatları" veya"Yiyecek İçecek
İşletmeciliği" bölümünden lisans mezunu olup,
belgelendirmek koşulu ile
lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen
bölümlerden birinde lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Optisyenlik3Tıp Fakültesi mezunu olup, "Göz Hastalıkları" alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2Tıp Fakültesi mezunu olup,
"Radyoloji" alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri1"Biyoloji", "Tıbbi Biyolojik Bilimler" veya"Moleküler
Biyoloji ve Genetik" bölümü lisans mezunu olmak ve
alanında en az 2 yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümden mezun olup,
alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
"Uçak Elektrik-Elektronik",
"Uçak Gövde-Motor
Bakım", "Uçak
Mühendisliği", “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya
"Uçak ve Uzay
Meslek YüksekokuluUçak Teknolojisi3Mühendisliği"
bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak ve
belgelendirmek koşulu ile
lisans mezuniyeti sonrasında
alanında en az 2 (iki) yıl
deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen
bölümlerden birinde lisans
mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
1Bacillus Anthracis'in
Moleküler Epidemiyolojisi konusunda araştırma yapmış olmak
Dahili Tıp Bilimleri/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı1Tıp Fakültesi mezunu olup, Doçentliğini ilgili anabilim
dalında yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirlenen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Fakülte Sekreterliğine başvuracaklardır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerini de ekleyerek, istenen belgelerle birlikte dosyalarını, aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

“Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
– Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
– Özgeçmiş, (YÖK Formatında)
– ALES belgesi,
– Yabancı dil sınav belgesi,
– Onaylı lisans, yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
– Onaylı lisans Transkripti,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– 1 Adet vesikalık fotoğraf, -Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya. ”

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları
Adres: Kemal Gözükara Yerleşkesi, “Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K Tepekent-Büyükçekmece İST.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR
-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
-Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5′ lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

       

Kolay Hobiler