Akademik Personel | 25 Mayıs 2020, Pazartesi

Isparta’dan Amerika ve Afrika Kıtalarına

Isparta’dan Amerika ve Afrika Kıtalarına
       

Dünyadaki gül yağı üretiminde %65’ini karşılayan Isparta’daki en bürük gül üreticisi olan GÜLBİRLİK, ihracatta bu yıl için Afrika ve Amerika kıtalarını hedef gösterdi.

Isparta’daki en büyük gül üretici kooperatifi olan GÜLBİRLİK(Gül Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri) 2017’de ürünlerini Amerika ve Afrika kıtalarındaki ülkere satmayı hedeflediğini dile getirdi.

GÜLBİRLİK Genel Müdürü olan Hasan Çelik Isparta’nın gül yağında dünyanın %65’ini karşıladığını, GÜLBİRLİK’in de Isparta’daki gül üreticilerinin bir araya gelebildiği en büyük kooperatif yapılanması olduğunu söyledi.

Çelik, GÜLBİRLİK’in nisan ve mayıs aylarındaki gül hasat döneminde yağının çıkartılması için çalışmalar yaptığını, gülden çeşitli kozmetik ürünleri yaptıklarını da ilave etti. Gül ürünlerini pazarlamak için de GÜLBİRLİK çatısı altında ‘Rosense’ markasını oluşturduklarına ve toplam on iki yılda gelişerek markanın pazarlamasını genişlettiklerini söyledi.

Hedeflenenin Üzerine Çıkıldı

Çelik, iki bin beş yılında yürütülen çalışmalarla yurt içi pazar ağını tamamladıklarını ve iki bin beşten itibaren koyulan hedeflerin üstüne çıkılabildiğini söyledi. İki bin on altı yılı için de %20’lik bir gelişme hedeflerinin olduığunun ve bu hedefin de üstüne çıkıldığını ifade etti.

Çelik, ihracattaki gösterilen gelişmenin yurt  içindeki gelişmelerden fazla olduğunu söyledi. Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat yapıldığının, 2015-2016 yılları kıyaslama yapıldığında %120’lik hedef gerçekleştiğini ve bu gelişmelerin de gelecek için ümit vaat ettiğini söyledi.

Bu rakamlar doğrultusunda iki bin on yedi yılı için yurt içi ve yurt dışı pazarında bazı hedefler koymanın gerekli olduğunu söyledi. Pazarlama çalışmalarını yaparken seçilen bazı ülkeler ve bölgeler olduğunu ona yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. İki bin on yedi yılı için Amerika ve Afrika’daki ülkelere ihracatın başlayacağını ve hedeflenen seviyeye ulaşılacağını, şu an itibarıyla on iki ülkeye ihracatın yapıldığını bu rakamın yirmiye çıkartılması hedeflendiğini söyledi.

AA