Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

1 Ağustos 2019
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çeşitli alanlarda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimiBölümüAnabilim / Anasanat Dalı / ProgramıAdetDer.UnvanıALES
Puanı / Türü
YDS /
Eşdeğeri Puan
Özel ŞartlarMüracaat Adresi / Telefon
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri Bölümüİnternet ve Ağ Teknolojileri Programı15Öğr. Gör. (Ders verecek)70
Sayısal
-Fakültelerin Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak, yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyet sonrası “Bilgi İşlem Destek Elemanı” olarak en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu P.K.32650 Uluborlu / ISPARTA
+90 246 531 26 21 - 26 22
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek YüksekokuluElektronik ve Otomasyon BölümüBiyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı16Öğr. Gör. (Ders verecek)70
Sayısal
-Fakültelerin Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendsiliği, Makine Mühendisliği veya Fizik lisans bölümlerinin birinden mezun olmak, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Teknolojiler veya Biyomühendislik Anabilim Dallarından birinde yüksek lisans
yapmış olmak.
Eğirdir Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümüİşleme Teknolojisi Anabilim Dalı15Arş. Gör.70
Sayısal
50Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Doğu Yerleşkesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası Kat:1 P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 211 86 61
Orman FakültesiOrman Mühendisliği BölümüOrman Botaniği Anabilim Dalı15Arş. Gör.70
Sayısal
50Orman Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Doğu Yerleşkesi P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 211 38 33
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri FakültesiTarımsal Biyoteknoloji BölümüBitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı15Arş. Gör.70
Sayısal
50Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında veya Tarımsal Biyoteknoloji, Sürdürülebilir Tarım, Organik Tarım Tematik alalarının birinde doktora yapıyor
olmak.
Tarımsal Biyoteknoloji BölümüIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Doğu Yerleşkesi P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 211 85 09
lisans mezunu olmak ve Tarımsal
Biyoteknoloji Anabilim Dalında
Tarımyüksek lisans yapmış olmak.
TarımsalBitkisel
Bilimleri ve70Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim
BiyoteknolojiBiyoteknoloji15Arş. Gör.50
TeknolojileriSayısalDalında veya Tarımsal
BölümüAnabilim Dalı
FakültesiBiyoteknoloji, Sürdürülebilir
Tarım, Organik Tarım Tematik
alalarının birinde doktora yapıyor
olmak.
Tarım Ekonomisi Bölümü lisans
mezunu olmak. Tarım Ekonomisi
TarımAnabilim Dalında yüksek lisans,
Tarım70
Bilimleri veTarım Ekonomisidoktora yapıyor olmak veya
İşletmeciliği16Arş. Gör.Eşit50
TeknolojileriBölümüSürdürülebilir tarım, Organik tarım,
Anabilim DalıAğırlık
FakültesiTarımsal biyoteknoloji tematik
alanlarının birinde doktora yapıyor
olmak.
Makine
Makine Mühendisliği Bölümü
MakineMalzemeleri ve
Teknoloji70lisans mezun olmak, Makine
Mühendisliğiİmalat15Arş. Gör.50
FakültesiSayısalMühendisliği Anabilim Dalında
BölümüTeknolojileri
doktora yapıyor olmak.
Anabilim Dalı
Teknoloji FakültesiElektrik- Elektronik Mühendisliği BölümüElektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı15Arş. Gör.70
Sayısal
50Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor
olmak.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Batı Yerleşkesi E-14 Blok P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 211 14 47
Teknoloji FakültesiElektrik- Elektronik Mühendisliği BölümüElektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı15Arş. Gör.70
Sayısal
50Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor
olmak.
Teknoloji FakültesiMekatronik Mühendisliği BölümüMekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı17Arş. Gör.70
Sayısal
50Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans mezun olmak, Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında
yüksek lisans yapıyor olmak.
Teknoloji Fakültesiİnşaat Mühendisliği BölümüYapı Anabilim Dalı14Arş. Gör.70
Sayısal
50İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim
Dalında doktora yapıyor olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN
10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre
aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
7) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (http://persdb.isparta.edu.tr adresinde DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan “Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu”’nu doldurulacaktır).
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdan fotokopisi.
4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ÖSYM’nin web sayfasından Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunan kare kodlu belge). Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
5- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge.
6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin onaylı sureti. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (E-devletten alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır).
7- Lisans Transkripti (onaylı) (Mutlaka Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Kare kodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir).
8- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik).
9- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için).
10- Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).
11- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).
12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir).
13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.).

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile başvuruda bulunabilir. İlgili birimlere yapılmayan veya postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan ya da eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
3- Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmî Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (http://www.isparta.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.
8- www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden alınan kare kodlu mezun belgeleri ile başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler