Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Haziran 2016
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

Aşağıdaki tabloda belirtilen profesörlük ve doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları fakülte, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, iki adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden (profesör kadroları için adayların başlıca eserini ayrıca belirtmiş olmaları gerekmektedir) oluşan dosyasının 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını (profesör kadroları için 5, doçent kadroları için 3 adet olmak üzere) CD/flashdisk ortamında, profesör/doçent kadroları için İSTE Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler.

Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Yardımcı doçentlik kadrolarına müracaat eden adaylar için yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınav tarihi ve saatleri ayrıca www.iste.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Drc. Adet Özel Şartlar
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Teknolojileri Deniz Teknolojileri Profesör 1 1 Kıkırdaklı balıkların biyo – ekolojisi ve su ürünleri avcılığı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Teknolojileri Deniz Teknolojileri Profesör 1 1 Su ürünlerinde yeni ürün geliştirme, kalite kontrol, besin kompozisyonu ve ağır metal içerikleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Deniz Bilimleri Profesör 1 1 İç sularda su kalitesi, zooplankton sistematiği ve ekolojisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Profesör 1 1 Baraj haznelerindeki akımların modellenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Mekanik Profesör 1 1 Kompozit malzemeler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Doçent 1 1 Havayolu sektöründe hizmet kalitesi, yolcu memnuniyeti ve sadakati konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Makina Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Yardımcı Doçent 1 2 Mekatronik veya makine mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak; mekatronik ve otomotiv konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Makina Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Yardımcı Doçent 1 1 Mekatronik veya makine mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak; robotik ve komut şekillendirme teknikleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Elektrik – Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Yardımcı Doçent 4 1 Tümdevreler alanında doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak; yükseköğretim kurumlarında en az 4 yıllık ders verme deneyimine sahip olmak, sayısal tasarım ve robotik konularında ders vermiş olmak
Elektrik – Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Yardımcı Doçent 4 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Matematik Mühendisliği’nde doktora yapmış olmak; bilgisayar destekli matematik konusunda çalışmaları olmak; yükseköğretim kurumlarında bilgisayar, bilgisayar programlama ve sayısal analiz dersleri vermiş olmak; yönetim bilişim sistemleri alanında en az 3 yıllık uzmanlığa sahip olmak
       

Kolay Hobiler