Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

İskenderun Teknik Üniv. Akademik Personel Alacak

31 Aralık 2016
İskenderun Teknik Üniv. Akademik Personel Alacak
       

İskenderun Teknik Üniversitesi
(İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin
aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca
öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru
Şartları:

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; başvurdukları
fakülte/yüksekokul, bölüm ve anabilim/anasanat dalını
belirten dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık
fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek
lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör/doçent
kadrolarına başvuracak adayların başlıca eserlerini ayrıca belirtmiş ve
doçentlik belgelerini dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını
basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları
için 5 nüsha, doçent ve yardımcı doçent kadroları için ise 3 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen (profesör ve doçent kadroları
için Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için ise ilgili
Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne olmak üzere) teslim etmeleri
gerekmektedir. Posta ile yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tüm
adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim/öğretim/araştırma/geliştirme
faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna
nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye
nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek
/ niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat
dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuran
tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen
şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi
bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat
belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Erkek
adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Yabancı
ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul
(ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması
gerekmektedir.

Adaylar
ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Profesör
unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

Adayların
müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet
yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu
belirtmeleri gerekmektedir.

Adayların
müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu,
aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt
ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Müracaat
süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanda
belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar
dikkate alınmayacaktır.

Yardımcı
doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar için yabancı dil sınavı yapılacak olup,
sınav tarihi ve saatleri ayrıca www.iste.edu.tr web adresinden ilan
edilecektir.

İhtiyaç
duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak
olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İSKENDERUN TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

FAKÜLTE
/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM
/ ANASANAT DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

BARBAROS
HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GEMİ İNŞAATI VE
GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Doktorasını “Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği” Anabilim Dalında yapmış olmak. Tercihen tersaneler konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EKONOMİ BÖLÜMÜ

EKONOMİ ANABİLİM
DALI

PROFESÖR

1

1

Doktorasını ve doçentliğini
“uluslararası iktisat” alanında almış olmak. Küresel politik
ekonomi konusunda bilimsel çalışmaları olmak. Alanında SCI/SCI-E
indekslerinde taranan dergilerde yayınları olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EKONOMİ BÖLÜMÜ

EKONOMİ ANABİLİM
DALI

DOÇENT

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerinden en az ikisi ile doçentlik unvanını “Ekonomi” veya “İktisat”
alanında almış olmak. Doktorasını oyun teorisi, deneysel ekonomi, sağlık
ekonomisi, ekonomi politikaları veya sanayi organizasyonu ekonomisi konusunda
yapmış olmak ve ilgili alanda SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde
yayınları olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerinden en az ikisini Lojistik/ Lojistik Yönetimi/Uluslararası
Lojistik/ Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme Mühendisliği veya
Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden almış olmak. Doktorasını tedarik
zinciri yönetimi konusunda yapmış olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerinden en az ikisini Lojistik/ Lojistik Yönetimi/Uluslararası
Lojistik/ Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme Mühendisliği veya
Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden almış olmak. Doktorasını yeşil
lojistik konusunda yapmış olmak.

İŞLETME VE YÖNETİM
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerinden en az ikisini Lojistik/ Lojistik Yönetimi/Uluslararası
Lojistik/ Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme Mühendisliği veya
Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden almış olmak. Doktorasını tesis
yer seçimi konusunda yapmış olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerinden en az ikisini Lojistik/ Lojistik Yönetimi/Uluslararası
Lojistik/ Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme, İşletme Mühendisliği
veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden almış olmak. Afet yönetimi
ve lojistiği konusunda SCI/SCI-E
indekslerinde taranan dergilerde yayınları olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET
VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerinden en az ikisini Lojistik/ Lojistik Yönetimi/Uluslararası
Lojistik/ Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme, İşletme Mühendisliği
veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden almış olmak. Lojistik köyler
veya konteyner limanları/taşımacılığı
konusunda SCI/SCI-E indekslerinde
taranan dergilerde yayınları olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerinden en az ikisini Yönetim Bilişim
Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği
Bölümlerinin birinden almış olmak. Doktorasını bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda yapmış olmak.
SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde yayınları olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında almış ve bilişim teknolojileri konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde
taranan dergilerde yayınları olmak.

İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BÖLÜMÜ

YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri
veya Endüstri Mühendisliği alanında karar destek sistemleri konusunda yapmış
olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Bilgisayar veya Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümünde artırılmış gerçeklik konusunda doktora yapmış olmak; SCI/SCI-E indekslerinde taranan
dergilerde yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

DA-DA dönüştürücü
kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

3

1

Doktora derecesini ve doçentlik unvanını
Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Sistem dinamikleri yaklaşımı
konusunda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği
alanında yapmış olmak; teknoloji transfer ofisleri, üniversite-sanayi
işbirliği ve spin-off şirketler konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği
alanında yapmış olmak; çağrı merkezleri ve çapraz satış konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde yayınları
olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında
yapmış olmak; KOBİ’ler, performans değerlendirme ve stratejik planlama
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde yayınları
olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Baraj hazne kapasitesinin tahmini
ve akımlarının modellenmesi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Yapıların dinamik davranışları
konusunda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerinden en az ikisini Mekatronik Mühendisliği Bölümünden almış olmak.

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK TEMEL
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

MÜHENDİSLİK TEMEL
BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2

1

Demir selenyum ve demir selenyum
tellür tek kristal malzemelerin üretimi ve
mühendislik uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim
kurumlarında en az 5 yıllık akademik deneyime sahip olmak; SCI/SCI-E
kapsamında taranan dergilerde yayınları olmak.

SİVİL HAVACILIK
YÜKSEKOKULU

HAVACILIK
ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Elektrik, Elektronik
veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Aviyonik sistemler veya uçak elektrik-elektroniği konusunda
doktora yapmış olmak.

SİVİL HAVACILIK
YÜKSEKOKULU

HAVACILIK
YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Sivil Havacılık Ulaştırma
İşletmeciliği, Sivil Havacılık Yönetimi veya Havacılık Yönetimi Anabilim
Dalında doktora yapmış olmak veya doktorasını sivil havacılık/havacılık
yönetimi problemleri üzerine yapmış olmak.

SİVİL HAVACILIK
YÜKSEKOKULU

HAVACILIK
YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Sivil Havacılık Ulaştırma
İşletmeciliği, Sivil Havacılık Yönetimi veya Havacılık Yönetimi Anabilim
Dalında doktora yapmış olmak veya doktorasını sivil havacılık/havacılık
yönetimi problemleri üzerine yapmış olmak.

SİVİL HAVACILIK
YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE-MOTOR
BAKIM BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Doktorasını
Makine Mühendisliği alanında
yapmış olmak.

TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Doktorasını ısı
geri kazanımı konusunda yapmış olmak; En az 5 yıllık meslek/ sektör
deneyimine sahip olmak; Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıllık akademik
deneyime sahip olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

METALURJİ VE
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

METALURJİ VE
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Elastomer malzemeler ve çeliklerin korozyon davranışları konularında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER