Akademik Personel | 21 Ocak 2020, Salı

İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak.

İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

S.NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIDRCDRCALESYDS, YÖKDİL
veya EŞDEĞERİ
AÇIKLAMA
1FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFETÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ147050Felsefe Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
2İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİKURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)117050Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminden sonra alanında en az 5 (beş) yıl
deneyime sahip olmak.
3DEVLET KONSERVATUVARIMÜZİKTÜRK HALK MÜZİĞİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)117050Türk Müziği veya Müzik Bilimleri Anabilim Dallarından birinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında lisans eğitiminden sonra 5 (beş) yıl
ders verme (bağlama) deneyimine sahip olmak.

 

İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ve 50/d maddeleri kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

 

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar – Formlar kısmından “Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu”na tıklayarak erişebilirsiniz)
2. Özgeçmiş.
3. E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci ise öğrenci belgesi, (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)
4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
5. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
6. İki adet biyometrik fotoğraf.
7. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.
8. Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
9. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge
10. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.
11- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
13- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı ilanı başvuru detayları için üniversitenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.