Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

İnönü Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak

10 Ağustos 2019
İnönü Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak
       

T.C. İnönü Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına 38 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIADETDRCAÇIKLAMA
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK TOKSİKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Farmasötik toksikolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİMDOÇENT11Doçentliğini eğitim programları ve öğretimi alanında almış olmak ve program değerlendirme
konusunda çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİDOÇENT11Doçentliğini temel eğitim (Sosyal bilgiler eğitimi) alanında almış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİPROFESÖR11Sınıf eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞTİMİMÜZİK EĞİTİMİDOÇENT11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYOLOJİGENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİPROFESÖR11Sosyolojide teorik ve metodolojik yönelimler üzerine çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİHYENİ ÇAĞ TARİHİDOÇENT11Osmanlı mali uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİHOSMANLI MÜESESELERİ VE
MEDENİYETİ TARİHİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Son dönem Osmanlı fikir hareketleri üzerine çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYAANALİTİK KİMYADOÇENT11Lisansüstü eğitimini elektrokimya alanında yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFEFELSEFE TARİHİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlk çağ felsefe tarihi alanında çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE
GENETİK
MOLEKÜLER BİYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR
VE TASARIM FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞIBİTKİ MATERYALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13Bitki tür çeşitliliği konularında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM
FAKÜLTESİ
MÜZİK BİLİMLERİMÜZİK TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Modern ve atonal müzikler İle ilgili çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR
VE TASARIM FAKÜLTESİ
SERAMİKSERAMİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Kemik Porselen üretimi alanında çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKPSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik anabilim dalı altında pskiyatri hemşireliği
ağırlıklı doktora programından mezun olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYEMALİ HUKUKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13Doktorasını maliye anabilim dalında yapmış olup, mali hukuk alanında çalışması olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSATİKTİSAT TEORİSİPROFESÖR11Para teorisi alanında çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARITÜRK DİN MUSİKİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11
İLAHİYAT FAKÜLTESİFELSEFE VE DİN BİLİMLERİDİN FELSEFESİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11
İLAHİYAT FAKÜLTESİFELSEFE VE DİN BİLİMLERİMANTIKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİMADEN İŞLETMESİDOÇENT11Mermerler üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR DONANIMIDOÇENT11Kontrol ve optimizasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİMEKANİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Geopolimer kompozitlerle güçlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİKEBELİKDOÇENT11Doçentliğini ebelik alanında almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİKEBELİKDOÇENT11Doçentliğini ebelik alanında almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDOÇENT11Fizyotrapi ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİACİL TIPPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ GENETİKPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİPARAZİTOLOJİPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI (GASTRO)DOÇENT11Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ MİKROBİYOLOJİDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOÇENT11Otoinflamatuvar hastalıklar konusunda uluslararası çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARIDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİAİLE HEKİMLİĞİDOÇENT11Ana çocuk sağlığı ve emzirme konularında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİBİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİDOÇENT11

 

İnönü Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İlanımız Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi : 09.08.2019
İlan son başvuru tarihi : 27.08.2019

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;
Profesör:
Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi:
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:
1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2- Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.
3- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

       

Kolay Hobiler