Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

İnönü Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Nisan 2017
İnönü Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi         :  03.04.2017

İlan son başvuru tarihi  :  17.04.2017

İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:

1 – Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 – Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4 – Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından  (www.turkiye.gov.tr)  alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Doktora ve doçentliğini fen bilgisi alanında yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Doktorasını özel eğitim alanında yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 3 2 Duyusal davranış eğitimi alanında veya okul öncesi fen ve matematik eğitimi alanında çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Dinamik geometri yazılımları ve teknolojik pedagog alan bilgisi üzerine çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 1 1 Arkadaşlık becerisi psiko-eğitimi ve arkadaşlık niteliği konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Doçent 1 1 Din Eğitimi alanında kurumsal çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Yardımcı Doçent 1 1 Arapça Kur-an da velayet ve beraat kavramları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Yardımcı Doçent 3 1 Hadis şerhciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Yardımcı Doçent 3 1 Hadislerin vürut sebepleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Türk İslam Düşünce Tarihi Yardımcı Doçent 1 1 Son dönem Osmanlı düşüncesi ve erken cumhuriyet döneminde felsefe ve felsefe tarihçiliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Mantık Yardımcı Doçent 1 1 Mantık ve Dil Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Yardımcı Doçent 1 1 İslam Öncesi Türk Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Doçentliğini finans alanında almış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Yardımcı Doçent 1 1 Yapıştırma bağlantıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Teknolojisi Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 1 Leporoskopik kolestektoni konularında eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Doçent 1 1 Katatoni konusunda uluslararası çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Hepato biliyer girişimsel radyolojik işlemlerle ilgili eğitim almış ve temelgirişimsel radyoloji konusunda belgesi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Bronkoskopi konusunda eğitim almış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 1 Retina hastalıkları üzerinde deneysel çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Gastroentroloji bilim dalı uzmanı olup, Hepototoksisite alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Çocuk nefrolojisi bilim dalı uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Yardımcı Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Psikiyatrisi Yardımcı Doçent 1 1
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yardımcı Doçent 1 1
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Yardımcı Doçent 3 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Oral Diagnoz ve Radyoloji Yardımcı Doçent 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Yardımcı Doçent 1 2
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Yardımcı Doçent 3 1 ICP-MS ve histoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER