Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İnönü Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Ağustos 2018
İnönü Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi                :  03.08.2018

İlan son başvuru tarihi         :  17.08.2018

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

 

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim – öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

Doktor Öğretim Üyesi:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrikfotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

 

NOT:

1 – Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 – Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4 – Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır. (Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Açıklama
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Kapitalizm alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 1 1
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 1
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri İstatistik Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi Doçent 1 1
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Doçent 1 1
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Reklamcılık ve Tanıtım Doçent 1 1
Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Bakım Hizmetleri Evde Hasta Bakımı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Doktorasını Tıp Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapmış olup, Evde Hasta Bakımı alanında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Spor Kariyeri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler