Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

İnönü Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

9 Nisan 2019
İnönü Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İnönü Üniversitesi birimlerine toplam 5 Öğretim Görevlisi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

NOBİRİMİBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANIADETDRCALESYDS, YÖKDİL
veya
EŞDEĞERİ
AÇIKLAMA 
1MALATYA MESLEK YÜKEKOKULUFİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIKBANKACILIK VE SİGORTACILIKÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)1270İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumları’nda en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine
sahip olmak.
2MALATYA MESLEK YÜKEKOKULUFİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIKBANKACILIK VE SİGORTACILIKÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)1270Muhasebe Finansman Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olup, bankacılık veya mikro kredi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
3MALATYA OSBİNŞAATİNŞAAT
TEKNOLOJİS PR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)1570İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Mühendislik Yönetimi Anabilim Dallarının birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminden sonra alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip
olmak.
4MALATYA OSBTEKSTİL GİYİM AYAKKABI VE DERİTEKSTİL TEKNOLOJİSİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
1670Tekstil Mühendisliği Lisans Mezunu olup, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans
yapmış olmak.
5MALATYA OSBELEKTRİK VE ENERJİELEKTRİKLİ ARAÇ
TEKNOLOJİLERİ PR.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)1370Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminden sonra elektrikli araç alanında en az 1 (bir) yıl
deneyime sahip olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
İlan olunur.
Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi :    İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihtir. (09/04/2019)
Son Başvuru Tarihi :    23.04.2019 Salı günü mesai bitimine kadar
Ön Değerlendirme Tarihi :    25.04.2019
Sınav Giriş Tarihi :    29.04.2019
Sonuç Açıklama Tarihi :    30.04.2019
Kabul Edilecek Başvuru Şekli :   Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi :    Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.inonu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1 – 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 – ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 – Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz
senatosu karar verir

4 – Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar – Formlar kısmından “Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu”na tıklayarak erişebilirsiniz)
2. Özgeçmiş.
3. E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci ise öğrenci belgesi, (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)
4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
5. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
6. İki adet biyometrik fotoğraf.
7. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.
8. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖK DİL, veya eşdeğerliliği).
9. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge
10. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.
11. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
13. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

       

Kolay Hobiler