Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

İnönü Üniversitesi 33 Akademik Personel Alımı Yapacak

İnönü Üniversitesi 33 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İnönü Üniversitesi çeşitli alanlarda 33 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIDRCADETAÇIKLAMA
ECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK
TEKNOLOJİSİ
FARMASÖTİK TEKNOLOJİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Farmasötik Teknoloji alanında
doktara yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİDR. ÖĞR. ÜYESİ11Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında doktora yapmış
olup, bilgisayar bilimleri eğitiminde öğretmen ihtiyaçları konusunda
çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİPROFESÖR11
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
YENİ TÜRK EDEBİYATIPROFESÖR11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYOLOJİGENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİPROFESÖR11
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM
FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞIPEYZAJ TASARIMIDR. ÖĞR. ÜYESİ11Kurakçıl peyzaj ve mekan dizimi konularında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİPEYZAJ MİMARLIĞIBİTKİ MATERYALİDR. ÖĞR. ÜYESİ51Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile vejetasyon değişim analizleri ve modellenmesi
konularında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİMALİYEBÜTÇE VE MALİ PLANLAMAPROFESÖR11Kamu mali yönetimi ve bütçe konularında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİYÖNETİM BİLİMLERİDR. ÖĞR. ÜYESİ11Yerel yönetimlerde e-devlet
uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSAT TEORİSİPROFESÖR11Çevre ve genç işsizlik konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEMUHASEBE VE FİNANSMANPROFESÖR11Konkordato konusunda çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİARAP DİLİ VE BELEGATIDR. ÖĞR. ÜYESİ11Endülüs Arap Edebiyatı üzerinde çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİHALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMKİŞİLERARASI İLETİŞİMDR. ÖĞR. ÜYESİ11Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİTELEKOMÜNİKASYONDR. ÖĞR. ÜYESİ11Moleküler haberleşme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK TESİSLERİPROFESÖR11Akıllı şebekeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPIPROFESÖR11Yapı malzemeleri alanında çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇOCUK GELİŞİMİÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİDOÇENT11Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanında almış olup, çocuklarda
ebeveyn ayrılığı ve suça sürüklenme konularında çalışmaları
olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIDOÇENT11Hemotoloji yan dal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİDERMATOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ11Vitiligo konusunda çalışması olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARIDR. ÖĞR. ÜYESİ11Baş boyun kanserleri alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK PSİKYATRİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
İÇ HASTALIKLARIDR. ÖĞR.
ÜYESİ
11Endokrinoloji yan dal uzmanı
olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ11Üç boyutlu ekokardiyografi ve
ekokardiyografide strain üzerine çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİTIBBİ FARMAKOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ11Renin anjiyotensin sitemi ve raflarda miyokardiyal iskemi- reperpüzyon hasarı üzerinde
çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
NÜKLEER TIPDR. ÖĞR.
ÜYESİ
11
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP
BİLİMLERİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
11Hücre Kültürü ve kök hücre
konusunda eğitim almış olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
PSİKİYATRİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
11Nörobruselloz ile ilgili çalışmaları
olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIPROFESÖR11Çocuk kardiyojide yan dal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİPROFESÖR11Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİPROFESÖR11Karaciğer nakli anestezisinde tecrübeli olmak
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
NÖROLOJİPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
GÖĞÜS HASTALIKLARIPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPLASTİK VE
REKONSTRÜKTİF CERRAHİSİ
PROFESÖR11

 

İlanın detayları şu şekilde;

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.
İlan başvuru tarihi: 07.06.2019
İlan son başvuru tarihi: 21.06.2019
İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:
Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi:
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:
1 – Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 – Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

       

Kolay Hobiler