GündemManşet Haber

İletişim Fakültesi Mezunları Kadro İstiyor

Türkiye’de şu anda sayısı 70’leri aşan iletişim Fakültesi ve her sene 10 bin dolayında işsizler kervanına katılan iletişim Fakültesi Mezunu var. Yeni İletişim Fakülteleri açıldı ve hala açılmaya devam ediyor, yeni binlerce İletişim Fakülteleri mezunları da iş piyasasına umutsuzca salınmak üzere…

İşte İletişim Fakültesi öğrencileri mezunlarının açıklaması:

İletişim Fakülteleri Öğrenci ve Mezunları olarak, Türkiye’deki mesleki varlığımız ortaya çıktığından bu yana, 40 yıl geçti. İletişim Fakülteleri ile herhangi bir bakanlık, kamu kurum-kuruluşları ilişkilendirilmesi; İletişim Fakülteleri Mezunlarının herhangi bir bakanlık, kamu kurum-kuruluşlarınca muhatap alınması maalesef hala mümkün olmamıştır.

Ülkemizdeki tüm fakülteler çeşitli bakanlıklarla veya kamu kurum-kuruluşlarıyla ilişkilendirilir; kamusal statü verilen meslek odaları çevresinde toplanır veyasal çerçevesi çizilirken; kurulduğu günden bu yana İletişim Fakülteleri adeta görmezden gelinmiş, İletişim Fakülteleri Mezunları açısından son derece incitici ve haksız uygulamalar, bizlerin mağdur edilmemize neden olmuştur ve olmaktadır.

İletişim Fakülteleri Mezunlarının kamu nezdinde muhatap bulamadığı ve mesleki yasal çerçevesi çizilmediği için; özel sektör nezdinde de mesleki tanınması mümkün olamamaktadır. Bu belirsizlik, İletişim Fakülteleri Mezunlarının ne yazık ki haksızlığa uğraması ve mağdur edilmesi anlamına gelmektedir.

İletişim Fakültesi Mezunlarının karşı karşıya bıraklıdığı muhatapsızlık, meslekitanımsızlık, yaşadığı istihdam sorunları ve iş piyasasındaki itilmişliği,kakılmışlığı; bizlerin mesleki bilgi yetersizliğinden değil, öncelikle yasal düzenlemelerin yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

İletişimFakülteleri öğrenci ve mezunları olarak yaşadığımız sorunların çözümü yolunda,beklentilerimizi aşağıda özetlemiş bulunuyoruz:

1.İletişim Fakültelerinin ilgili bakanlıklar yada bakanlıkların ilgili kurum-kuruluşlarıyla ilişkilendirilmesi.

a)Yıllardır mesleki formasyonu bulunmayan muhabirlerle çalışan Anadolu Ajansı, bir kaç aylık kurslarla “muhabir” yetiştirmek zorunda kalmıştır. Anadolu Ajansı ile İletişim Fakülteleri arasında öğrenim programı-staj-istihdam ilişkisi kurulmalıdır.

b)TRT kamusal yayıncılığın en önemli adresidir. TRT ile İletişim Fakülteleriarasında öğrenim programı-staj-istihdam ilişkisi mutlaka kurulmalıdır.

c)Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, tüm kamu kurum ve kuruluşları basınve halkla ilişkiler birimleri ile İletişim Fakülteleri arasında öğrenim programı-staj-istihdam ilişkisi kurulmalıdır.

2.İletişim Fakülteleri birer fakülte ve bölümleri birer mesleki program olduğuna göre, İletişim Fakülteleri Mezunları da genelde ve tek tek programlar olarakbirer meslek olarak iş piyasaları için de tanımlanmalıdır.

a)Kamusal niteliği bulunan odalar, borsalar, RTÜK başta olmak üzere özerk kuruluşların basın-halkla ilişkiler-reklam birimleri ile İletişim Fakülteleri arasında öğrenim programı-staj-istihdam ilişkisi mutlaka kurulmalıdır.

b)Özel sektör firmaları ve sivil toplum örgütlerinin medya ilişkilerini yürüten birimleri ile İletişim Fakülteleri arasında öğrenim programı-staj-istihdam ilişkisi kurulabilmesi için İletişim Fakülteleri mezunlarının iş piyasasındaki mesleki statüsünü belirleyen bir meslek yasasına ve bu yasa ile kurulacak İletişimciler Odası’na ihtiyaç vardır. Bu konu da TBMM’nin çalışma alanın agirmektedir.

3.Medya Okuryazarlığı Dersi ve Medya Okuryazarlığı Öğretimi, İletişim Fakülteleri Mezunlarının işidir.

a)Zorunlu öğretim kapsamında halen “seçmeli ders” olarak okutulan “Medya Okuryazarlığı” ve “İletişim” dersleri, mesleki formasyonu bulunmayan çeşitli dalların eğitimcileri tarafından verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın”Medya Okuryazarlığı” ve “İletişim” temel eğitimi hedeflerine uygun düşmeyen budurum, İletişim Fakültesi Mezunlarının istihdamı ile çözümlenmelidir.

b)Halk Eğitim Merkezleri’nde iletişim ve medya konulu eğitim programları yaygınlaştırılmalı ve bu alanda İletişim Fakülteleri mezunları görevlendirilmelidir.

c)Meslek liselerinde bilgisayar ve internet kullanımı, bilişim teknolojisinden yararlanarak eğitim verme alanları da İletişim Fakülteleri Mezunlarından yararlanılması gereken alanlardır, bu noktaya da dikkat çekmek isteriz.

İletişim Fakülteleri ve İletişim Fakülteleri Mezunlarının artık dayanılmaz hale gelen”yok sayılma, muhatap bulamama, yasal mesleki çerçeveden yoksunluk, mesleki yasal örgütsüzlük” gibi gerekçelerle yaşadığı işsizlik, giderek azalan kendine güvensizlik ve geleceğe duyduğu umutsuzluk sorunlarına duyarlılık göstereceğinize olan inancımızla, bizlerle iletişim kurmanızı bekliyoruz.

Iletişim Fakültesi Öğrenci ve Mezunları.

“İletişim Fakültesi Hoca ve Dekanlarını,öğrenci vemezunlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz!”

Sayın İletişim Fakültesi Hoca ve Dekanlarımız;

Biz dört yıllık İletişim Fakültesi okumuş-okumakta, kimimiz tezli ve tezsiz yüksek lisans yapmış-yapmakta olan öğrenci ve mezunlarız.

İletişim Fakültesi mezunlarına YILLARDIR, büyük bir haksızlıkyapılmaktadır ve ne yazık ki, henüz bu haksızlığın önüne geçilecek adımlar atılmamıştır. Aksine İletişim öğrencilerinin bu mağduriyeti adeta görmezden gelinmiştir.

Biz İletişim Fakültelerinde dört, beş hatta altı ( bir yılhazırlık, tezsiz yüksek lisans…) yıl okuduk. Fakat ne yazık ki, durumumuz içleracısı!

*KPSS’de memur alınırken neredeyse hiçbir yerde iletişim mezunu olma şartı aranmıyor. Aksine iletişim Fakülte mezunlarını yerden yere vuran ifadeler dahi kullanıldığını duyuyoruz.

*TRT personel alımında asıl bize öncelik tanıması – bizi alması gereken TRT, 1-2 bölüm hariç hiçbir yerde bize öncelik tanımıyor. Bizki, İletişim Fakültesinde okumuşken, bizi diğer fakülte öğrencileriyle aynı statüye koyuyor, önce KPSS puanına bakıyor. Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematikvs. gibi bölümlerin öğrencileri, hiçbir alakası olmayan bir alanda, sırf KPSS’den bizden iyi puan alıyor diye TRT’ye yerleşirken bize kalan deyim yerinde ise, -af buyurunuz- ensemizi kaşımak oluyor.

*Rtük, Anadolu Ajansı, Basın Enformasyon Kurumu gibi kurum vekuruluşlar neden hala İletişim Fakültesi mezunlarına yönelik personel alımı yapmıyor, anlamıyoruz. Acaba bu kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmak için kurumla- çoğu zaman yapılan işle hiçbir alakası olmayan Fizik, Kimya, İktisat gibi bölümleri mi okumak lazım!

Diyeceksiniz ki gazetelere, TV’lere ne oldu? Sizler de, çok iyibiliyorsunuz ki; Ulusal ve yerel medya yapılanmasında yasal düzenlemelerin yetersizliği ve açık kapı bırakılışı yüzünden maalesef biz İletişim mezunlarının çalıştırılması çok zor. Çalıştırılanlar çok kötü koşullara maruz kalmaktadır.

Diğer taraftan, 6 yıldır neredeyse tüm gelişmiş ülkelerde okutulan ve maalesef ülkemizde gerektiği değeri bulmayan “Medya Okuryazarlığı”dersinin zorunlu okutulmasa bile, asıl sahiplerine teslim edilmesi gerektiği inancındayız. Nitekim çekilen tüm zahmetlerin yanında, bir ya da bir buçuk yılaldığımız pedagojik formasyonlar; bizim yerimize İletişim Meslek Liselerine atanan Elektrik-Elektronik mezunlarının işgal ettiği yer kadar işe yarasın istiyoruz.

Sokakta, çarşıda, pazarda vs. yerlerde çalışan arkadaşlarımızı gördükçe kahroluyoruz. Şu an medyada çalışan İletişim Fakültesi mezunları oranı maalesef % 5 bile değil ve en kötüsü de artık ailelerimizin yüzüne bakacakhalimiz kalmadı… Sizler de, takdir edersiniz ki 4-5 hatta 6 yıl boyunca bu fakültelerde sırf kendimizi geliştirmek için okumadık ve nitekim henüz öyle bir şansımız da yok. İşin ilginç yanı ise, herkes bizim alanımızda rahatça çalışıyorken, biz”HİÇBİR ŞEY” olmadığımızı; görüyoruz.

İletişim Fakültesi Mezunları” olarak harcandığımızı düşünüyoruz!Çünkü 4-5 yıl boyunca bin bir türlü emekle okuduğumuz fakülte diplomasının neredeyse hiçbir yerde geçerliliği yok. Mademki bu İletişim Fakültelerinde okumanın bir anlamı yok, o halde kapatılsın! Biz yandık! Başkaları yanmasın!

Sayın İletişim Fakültesi Hoca ve Dekanlarımız;

Sizlerin, “İletişim Fakültesi Hoca ve Dekanları” olarak, öğrenci ve mezunlarınıza “SAHİP” çıkmanız, arzusundayız. Yıllardır çektiğimiz sıkıntıları, artık sineye çekecek halimiz kalmadı! Artık çektiğimiz bu”REZALET” bitsin, istiyoruz. Sizleri yanımızda görmek, gerekli açıklama ve girişimleri sizlerden duymak istiyoruz. İletişim Fakültesi “BİRLİK OLSUN” ve bu sorunları hep beraber dile getirelim, istiyoruz.

Saygılarımızla…

İletişim Fakültesi Öğrenci ve Mezunları.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu