Akademik Personel | 19 Haziran 2021, Cumartesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

20 Haziran 2019
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞR. GÖR. ALIM İLANI
Üniversitemiz GSTMF, Mimarlık Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru tarihi : 20.06.2019
Son başvuru tarihi : 04.07.2019
Ön değerlendirme tarihi : 10.07.2019
(Sonuçlar [email protected] adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi : 17.07.2019
Sonuç açıklama tarihi : 23.07.2019

FAKÜLTE : Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM : Mimarlık Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI : Öğretim Görevlisi ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR : Uluslararası saygın bir üniversitede Mimarlık alanında lisans ve Mimari Bina Bilgisi alanında yüksek lisans çalışması tamamlamış olmak. Mimari proje stüdyosu dersinin yanı sıra; proje yönetimi, mimari tasarım süreç yönetimi, enerji verimli bina sistemleri ve sertifikasyon süreçleri, sürdürülebilir yapı
tasarımı, yapı sistemleri konulu lisans dersleri vermiş olmak ve bu konularda uygulamalı atölyeler gerçekleştirmiş olma deneyimine sahip olmak. Mimarlık pratiği içerisinde profesyonel olarak en az 10 yıllık deneyime sahip olmak ve farklı proje tipoloji ve ölçeklerindeki proje tasarım ve yönetim süreçlerinde yer almış olmak. Ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve konferanslarda bildiriler ve seminerler vermiş olmak, YDS’den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
(Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.)

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara

       

Kolay Hobiler