Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak
       

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alımı yapacak.

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alımı ilanı ile ilgili detaylar:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ne 2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. Maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Profesör alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

AKADEMİK ÜNVANI: Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Doçentlik derecesini Felsefe Alanında almış olmak, Toplum Felsefesi, Ahlak Felsefesi ve Siyaset Felsefesi konularında uluslararası saygınlığa sahip dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak, Bilgi Felsefesi, Hukuk Felsefesi ve Zihin Felsefesi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde ders vermiş olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800, Bilkent Ankara 8575/1/1-1

 

—— • ——

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’ne 2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. Maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Profesör alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

AKADEMİK ÜNVANI: Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Medeni Hukuk alanında Doktora diplomasına sahip olmak, çok iyi derecede Almanca biliyor olmak, Yurtdışında Medeni Hukuk alanında en az 5 makale yayınlatmış olmak ve makalelere yurtdışındaki temel kitaplarda atıflar almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tez yürütmüş olmak, Lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimi olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800, Bilkent Ankara

       

Kolay Hobiler