Akademik Personel | 15 Haziran 2021, Salı

Iğdır Üniversitesine Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacak

18 Ağustos 2019
Iğdır Üniversitesine Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacak
       

Iğdır Üniversitesine yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Akademik Öğrenci Alımı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz yarıyılında Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5 (1), 5 (3) a,b, 5(13) ve 5 (14) Maddelerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Başvurular ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde yapılacak olup, başvuru şekli ve istenen belgeler web sayfamızda ayrıca yayınlanacaktır. İstenilen kontenjanlar ve başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Tarım Ekonomisi Anabilim Dallarında açılan kontenjanlara, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Ortak Lisansüstü Programı kapsamında öğrenci kabul edilecektir.

Bu alanlara başvuracak adaylar:

1. Her iki Enstitünün mevzuatına göre asgari şartları sağlamak zorundadırlar.
2. Ortak Lisansüstü Programı başarı ile tamamlayan öğrenciye Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Tezli Yüksek Lisans Başvurusu İçin;
1. Bir lisans diplomasına sahip olmak.
2. ALES Sınavından Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı için Eşit Ağırlık, Tarım Bilimleri Anabilim Dalı için Sayısal ve Eşit Ağırlık, diğer Anabilim Dalları için Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu İçin;
1. Bir lisans diplomasına sahip olmak.

Doktora Başvurusu İçin;

3. Adayların YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.
4. ALES sınav sonucunda sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.
5. Doktora programına lisans mezunu olarak müracaat edebilmek için ALES’ten sayısal puan olarak 80 puan almış olmak, Mezuniyet not ortalamasının ise 100 üzerinden 75 ya da 4 üzerinden 3 olması gereklidir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda adı verilen Anabilim Dalları için belirtilen kontenjanlarda lisansüstü öğrenci alınacaktır.
Başvurular 15.08.2019 -29.08.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru şekli, genel ve özel başvuru şartları/koşulları, Iğdır Üniversitesi web sayfası ve birimlere ait web sayfalarında duyurular kısmında ilan edilecektir.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

1 6331 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde belirlenen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sosyal güvenlik uzmanı belgesi alabilecek ve iş güvenliği uzmanı olabilecek adaylar* harici başvurular “Alan dışı” olarak değerlendirilecektir.

2 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tezsiz Yüksek Lisans Yapmış olmak şartı aranmaktadır.
*Bakanlık bünyesinde veya Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler, Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olanlar, İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden lisans mezunu veya ön lisans mezunu olup herhangi bir lisans programı mezunu olanlar, Teknik öğretmenler ile fizikçi, kimyager ve biyologları içermektedir.

3 Genel ve Özel Şartlar ile tüm ayrıntılı bilgiler için; ilan tarihi itibariyle yayınlanacak olan rehberden öğrenebilirsiniz.
4 Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü ya da BESYO Mezunu dışında başvuru yapan adaylar “Alan dışı” olarak değerlendirilecektir

       

Kolay Hobiler