Akademik Personel | 15 Haziran 2021, Salı

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

2 Mayıs 2014
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartlan sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

 

A – DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

*Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaralan ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, Doçentlik basan belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlanın, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B – YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarını onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartlan taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavı tarihi daha sonra ilan edilecektir.

 

Unvanı Adet Birimi Bölümü Anabilim Dalı Açıklamalar
Doçent 1 1 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Çayır Mera ve Yem Bitkileri Alanında Doktora yapmış olmak.
Doçent 1 1 Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak
Yrd. Doç. 3 1 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Türk Dili ve Edebiyat
       

Kolay Hobiler