Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Iğdır Üniversitesi çeşitli alanlarda öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

UnvanDFakülte/MYOBölümABD /PR.Açıklama
Profesör1Fen EdebiyatTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk Edebiyatı
Doç.2İlahiyatFelsefe ve Din BilimleriDin FelsefesiDin Felsefesi veya İslam Felsefesi alanında çalışmış olmak
Doç.2Iğdır ZiraatBahçe BitkileriBahçe Bitkileri
Doç.2Iğdır ZiraatToprak Bilimi ve Bitki BeslemeToprak
Doç.2MühendislikElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik TesisleriEnerji konusunda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1Iğdır Sağlık HizmetleriTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Görüntüleme TeknikleriTıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Fen EdebiyatTarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti TarihiOsmanlı ordusunun lojistik desteği konusunda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi4Iğdır ZiraatTarımsal BiyoteknolojiTarımsal BiyoteknolojiYonca Genetiği ve ıslahı konusunda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1Iğdır ZiraatBahçe BitkileriBahçe BitkileriSebze Yetiştiriciliği ve Islahı alanında çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi5Iğdır Sağlık HizmetleriTıbbi Hizmetler ve TekniklerOptisyenlikOptik luminesans konusunda çalışmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi5Fen EdebiyatPsikolojiSosyal PsikolojiToplumsal cinsiyet algıları konusunda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi5Fen EdebiyatPsikolojiUygulamalı Psikolojiİlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek dosyayı Personel Dairesi Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek dosyayı ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular 08/07/2019-22/07/2019 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

       

Kolay Hobiler