Akademik Personel | 15 Eylül 2019, Pazar

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel Alacak

28 Aralık 2016
Iğdır Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki belirtilen şartları taşıyan öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, başvuracağı kadronun birim, bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine lisans, yüksek lisans doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvuracaklardır.

Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğin onaylanmış olması gereklidir.

Unvanı Der. Adet Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Yrd. Doç. 2 1 Fen Edebiyat Fak. Matematik-Bilgisayar Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç 2 1 Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Tarım Politikası ve Yayım Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 5 1 İktisadi ve İdari Bil. Fak. İşletme İşletme bölümünde doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 5 1 İktisadi ve İdari Bil. Fak. İktisat İktisat bölümünde doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 5 1 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Geoteknik
Yrd. Doç. 3 1 Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç 3 1 Mühendislik Fak. Makina Mühendisliği Termodinamik Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç 4 1 Mühendislik Fak. Makina Mühendisliği Enerji Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç 4 1 Mühendislik Fak. Makina Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları