Akademik Personel | 20 Haziran 2018, Çarşamba

İbn Haldun Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

29 Mayıs 2017
İbn Haldun Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ”Öğretim Üyesi” alınacaktır.

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı / Bilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı
İnsan ve Toplum Bilimleri Psikoloji * Klinik Psikoloji Yrd. Doç. Dr 2
İşletme * Üretim Yönetimi Doç. Dr. 1
İşletme * Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd. Doç. Dr. 1
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler* Doç. Dr. 1
Tarih * Yrd. Doç. Dr. 1
İletişim Medya ve İletişim * Yrd. Doç. Dr. 1
Eğitim PDR * Prof. Dr. 1
İslami İlimler İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü* İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 1
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü* Siyer-i Nebi İslam Tarihi Analim Dalı Prof. Dr. 1
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü * İslam Felsefesi Anabilim Dalı Prof. Dr. 2
Temel İslam Bilimleri Bölümü * Tasavvuf Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 1
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü * Din Bilimleri Anabilim Dalı Prof. Dr. 2
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Edebiyat Yrd. Doç. Dr. 1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

– Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

– Özgeçmiş (YÖK Formatında)

– Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

– Fotoğraf (2 Adet)

– Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

– Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

– Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

– KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa) – İng.

– * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak.

– Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

 

İlan Tarihi: 27.05.2017

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER