Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Hükümetten YÖK’e Yeni Yetkiler Geliyor

13 Haziran 2014
Hükümetten YÖK’e Yeni Yetkiler Geliyor
       

Tasfiyede sıra vakıf üniversitelerine geldi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin tüm kontrolünü ele alacak.

Özel teşebbüs tarafından kurulan vakıf üniversiteleri nin mütevelli heyet üyeleri artık vakıf yönetimi yerine YÖK izni ile belirlenebilecek. Halen vakıf üniversitelerinin rektörlerini onaylayan YÖK, hükümetin Meclis’e sunduğu kanun tasarısı ile vakıf üniversitelerinin ita amiri olan mütevelli heyet başkanını da belirlemiş olacak. Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine öğretim üyesi görevlendirmesi kaldırılacak. Bunun üzerine vakıf üniversitelerinin hoca kaynağı mühim oranda kurutulacak. Ayrıca ‘idari ve mali’ özerkliğe sahip vakıf üniversitelerine eğitim denetimi dışında mali denetim de gelecek. Yıllardır YÖK’ün yetkilerinin çok olduğundan şikayet edilirken, Meclis’e sunulan tasarı ile YÖK’e yeni yetkiler tanınıyor.Hükümet, Meclis’e ‘ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulması’ amacıyla bir kanun tasarısı sundu. 47 maddelik tasarıda vakıf üniversitelerinin faaliyetlerini, eğitimini, idari ve mali özerkliğini mühim ölçüde etkileyecek düzenlemeler de bulunuyor . Mevcut kanuna göre vakıflarca kurulan üniversitelerinin vakıf yönetim organı dışında en az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti yer alıyor . Mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından seçiliyor. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçiyor. Hükümetin Meclis’e sunduğu kanun tasarısına göre vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından önerilecek ve YÖK tarafından üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğunun oyu ile seçilecek. YÖK’ün 21 üyeden oluştuğu dikkate alındığında vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet üyeleri YÖK’te 14 üyenin oyuyla seçilebilecek.

Zaman’ın yaptığı habere göre Tasarı, olağan kanunda vakıf üniversitelerinin kapatılmasını düzenleyen maddeye yeni fıkralar ekliyor. Mevcut kanunda, “Beklenen eğitim öğretim düzeyinin yetersizliğinin YÖK tarafından tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için lazım gelen ikaz ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulu’nca durdurulur.” maddesi bulunuyor . Bu maddeye eklenecek yeni fıkralarda ise mali borçlar da kapatma nedeni haline getiriliyor ve YÖK’e mali denetim hakkı tanınıyor. Bunun üzerine YÖK, vakıf üniversitelerini hem eğitim, hem de mali açıdan denetleyecek; denetim sonucunda vakıf üniversitelerinin çalışma iznini kaldırabilecek. Tasarı ile yapılacak olan başka bir değişiklikle de hükümet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine öğretim elemanı görevlendirilmesi kaldırılacak.

Yıllardır YÖK’ün yetkilerinin çok olduğundan şikayet edilirken, Meclis’e sunulan tasarı, YÖK’e yeni yetkiler tanıyor. Bu çerçevede doçentlik sınavları, Üniversitelerarası Kurul’dan alınarak YÖK’e veriliyor. Ayrıca öğretim elemanları yurtdışı görevlendirmelerinde YÖK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşünü alarak belirleyeceği öncelikli alanlarda araştırma yapacak. Öte yandan 3 sene önce kaldırılan üniversiteden atılma uygulaması da rektörlerin isteği üzerine geri geliyor. Öğrenciler, iki senelik önlisans programları 4 sene , dört senelik lisans programları 7 sene , 5 senelik lisans programları 8 sene , altı senelik lisans programlarını da 9 sene içinde bitirmek mecburiyetinde olacak.

Öğretim Elemanlarının Araştırmasına Sınırlama Getiriliyor

 

Doçentlik Sınavları YÖK’e Devrediliyor

 

Üniversiteden Atılma Geri Geliyor

 

Kaynak: Zaman

       

Kolay Hobiler