Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

 Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

 

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

 

 • Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

 

 • Özgeçmiş
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Doçentlik belgesi
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

 

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10      19030 ÇORUM

 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

 

 • Başvuru dilekçe ekinde; (hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Doçentlik belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

 

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10      19030 ÇORUM

 

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

 • Başvuru dilekçesi ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile

ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

 

S. NO BİRİM BÖLÜM ABD/PROG. UNVAN DER ADET AÇIKLAMA
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER PROF. 1 1 Siyaset Bilimi alanında lisansüstü derecelere sahip olmak, siyasal düşünceler alanında doçent unvanı almış olmak, siyasal düşünceler tarihi, çağdaş siyaset felsefesi ve kamusal alan konularında ders vermiş olmak, siyaset felsefesi alanında çalışmaları bulunmak.
2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROF. 1 1 Sporcuların bazı seçilmiş hormonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
3 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU PROF. 1 1 İslam Hukuk Tarihi, İslam Aile Hukuku ve İslam Borçlar Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
4 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOÇ. 2 1 Keratokonus ve refraktif cerrahi konusunda çalışmaları olmak.
5 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ YRD. DOÇ. 4 1 Yanık ve kronik yara konusunda çalışmaları olmak.
6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ YRD. DOÇ. 3 1 İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Özel Sektör Dış Borcu, Finansal İstikrar, Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Büyüme ve İstihdam konularında çalışmaları bulunmak.
7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ YRD. DOÇ. 4 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Finansal Tablolar, İç Kontrol Sistemi, Şirket Sahiplik Yapıları ve Finansal Raporlama konularında çalışmaları bulunmak.
8 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ YRD. DOÇ. 3 1 Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve Çocuklarda Karar Verme Becerileri, Bilişsel Gelişim Alanlarında Çalışmalar yapmış olmak.
9 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ YRD. DOÇ. 5 1 Spor Yöneticiliği ABD’da doktora yapmış olmak ve Spor Örgütleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
10 ALACA AVNİ ÇELİK M.Y.O. VETERİNERLİK LABORANT VE VETERİNER, SAĞLIK YRD. DOÇ. 3 1 Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalında Doktora yapmış olmak, Sığırlarda İn Vitro Koşullarda Embriyo Üretimi ve Vitrifikasyonla Dondurularak Saklanması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
       

BENZER HABERLER