Akademik Personel | 25 Mayıs 2019, Cumartesi

Hitit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Nisan 2017
Hitit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S.

No

Unvanı Der Birimi Bölümü ABD/Prog. Açıklama
1 Prof. 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ile kurgusal metinlerin (roman, hikaye, tiyatro) teorisi ve incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 Prof. 1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi Din Psikolojisi bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Tasavvuf Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
3 Prof. 1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Tefsir bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Kur’an Kronolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
4 Prof. 1 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Gözenekli Ortamlarda Isı Transferi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
5 Doç. 1 Beden Eğitimi ve Spor YO Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Fiziksel Uygunluk ve Hidrasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
6 Doç. 1 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termo Dinamik Kimya Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Katalitik Organik Sentez ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
7 Doç. 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisat Teorisi Mikro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Sigortacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 Doç. 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Bankacılık ve Finans Sigortacılık ve Aktüerya Bankacılık ve Sigortacılık bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Sigortacılık, Faizsiz Bankacılık ve Finansal Risk Ölçümü konularında çalışmalar yapmış olmak.
9 Doç. 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Bankacılık ve Finans Finans Finans bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Finansal Performans ile Derecelendirme, Sahiplik Yapısı ve Ticari ve Katılım Bankaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
10 Doç. 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Deri ve Zührevi Hastalıklar bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Teledermatoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.
11 Doç. 2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Acil Tıp bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve İntoksikasyonlarkonusunda çalışmalar yapmış olmak.
12 Doç. 3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Nöromüsküler blokerler ve reversal ajanlar konusunda çalışmalar yapmış olmak
13 Yrd. Doç. 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Muhasebe Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak ve Lojistik Yönetimi ve Finansal Yönetim konularında çalışmalar yapmış olmak.
14 Yrd. Doç. 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Çalışma Psikolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
15 Yrd. Doç. 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Genel Türk Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Ortaçağ şehirleri, Ticareti ve vakıfları konularında çalışmalar yapmış olmak.
16 Yrd. Doç. 4 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Arkeoloji dalında doktora yapmış veya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında uzman olmak ve Orta Anadolu Kültürleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
17 Yrd. Doç. 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak ve Çocuk ve yetişkin psikiyatri alanında nörobiyokimyasal belirteçler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
18 Yrd. Doç. 3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında uzman unvanı almış olmak ve Timpanoplasti konusunda çalışmaları olmak.
19 Yrd. Doç. 3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Kardiyoloji alanında uzman unvanı almış olmak.
20 Yrd. Doç. 3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzman unvanı almış olmak ve Hemodiyaliz hastalarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
21 Yrd. Doç. 3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları İç Hastalıkları alanında uzman unvanı almış olmak, Nefroloji yandal uzmanı olmak ve Hemodiyaliz ve Periton Diyalizli Hastalarda Ateroskleroz ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
22 Yrd. Doç. 3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları İç Hastalıkları alanında uzman unvanı almış olmak ve Hematoloji yandal uzmanı olmak.
23 Yrd. Doç. 3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Acil Tıp alanında uzman unvanı almış olmak ve Hastane dışı kardiyak arrestkonusunda çalışmalar yapmış olmak.
24 Yrd. Doç. 3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Nükleer Tıp alanında uzman unvanı almış olmak ve Meme Kanserinde PET/CT Görüntüleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
25 Yrd. Doç. 4 Beden Eğitimi ve Spor YO Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Spor Yöneticiliği Alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın 15.04.2017 Tarihli Düzeltme İlanı;

 

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

14.04.2017 tarihli ve 30038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termo Dinamik Anabilim Dalı Doçent alım ilanı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

S. No Unvanı Der Birimi Bölümü ABD/Prog. Açıklama
1 Doç. 1 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İşlemler veTermo Dinamik Kimya bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Katalitik Organik Sentez ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İlanen duyurulur.

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER