Akademik Personel | 22 Haziran 2018, Cuma

Hitit Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı

17 Şubat 2017
Hitit Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı
       

2016–2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında işletme ana bilim dalı doktora programı, sosyal medya çalışmaları alanında 100/2000 YÖK doktora bursu kapsamında doktora öğrencisi alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ 17-21 Şubat 2017
BAŞVURU YERİ Başvurular  http://www.kayit.hitit.edu.tr  web  adresinden  Online olarak yapılacaktır.

Online kayıt işlemleri sırasında adaylardan istenen başvuru evrakları sisteme yüklenecektir. Adaylar, online kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Enstitüye HERHANGİ BİR BELGE göndermeyeceklerdir.

Evrak teslimi sadece Kesin Kayıt sırasında olacaktır.

MÜLAKAT YERİ Anabilim Dalı Başkanlığı
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK

ADAYLARIN İLANI

22 Şubat 2017
MÜLAKAT TARİHİ 24 Şubat 2017 Saat 10:00
SONUÇLARIN İLANI 25 Şubat 2017

(Sonuçlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca

www.sbe.hitit.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ 27-28 Şubat 2017
YEDEK KAYIT Kayıt  yaptırmayan  adayların  yerine,  yedek  öğrenci  listesinden yedekteki sırası dikkate alınarak 01 Mart 2017 tarihinde kayıt yapılacaktır.

 

ANABİLİM DALI PROGRAM ALES PUAN

TÜRÜ

KONTENJAN ÖN ŞART
İşletme Doktora Eşit Ağırlık 5 Bursiyerler, Tezlerini Sosyal Medya

Çalışmaları Alanında Yapacaklardır.


ÖĞRENCİ KABULÜNDEKİ BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Doktora programına başvurabilmek için adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Yüksek Lisans mezunu olması,

Kamu veya özel herhangi bir işyerinde çalışmıyor olması,

Halen doktora eğitimine devam ediyorsa, tez aşamasına geçmemiş olması,

Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların; tezli yüksek lisans diplomasına, 100 üzerinden en az 70 veya muadili bir mezuniyet not ortalamasına sahip olması,

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmaması,

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması gerekir.

Doktora Programlarına başvuruda Değerlendirme;

Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

Adayların ALES/TUS puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notunun veya lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notunun %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların % 25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES/TUS puanının %50’si, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

NOT: Transkriptte veya mezuniyet belgesinde, mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemde karşılığının bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosu esas alınır.

Burs Almaya Başlayan Öğrenciler;

Burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar.

Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz.

Kendilerine doktora çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalı başkanının, tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirecektir.

Öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1-         Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

2-         Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir).

3- Doktora Programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti),

4-         Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği/fakülte sekreterliği onaylı sureti,

5-         ALES Sınav Sonuç Belgesi

6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait sınav sonuç belgesi

7-         6 adet vesikalık fotoğraf,

8- Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz),

9-         Yeni tarihli ikametgâh belgesi.

Kayıtta aday şahsen gelecek veya noter vekaleti ile kayıt yaptırabilecektir.

       

BENZER HABERLER