Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Hazırlık Sınıfına Eğitim Verecek Akademisyenlere Yeni Kriterler

Hazırlık Sınıfına Eğitim Verecek Akademisyenlere Yeni Kriterler
       

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, mesleki yabancı dil dersleri verilebilecek. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamayacak, ancak Yükseköğretim Kurumu’nun senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilecek.

YÖK, Yabancı Dil Eğitiminde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğe göre, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında, Yükseköğretim Kurumu Senatosu’nun belirlediği puanla başarılı olanların yanı sıra en az son 3 yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaf tutulacak.

Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, mesleki yabancı dil dersleri verilebilecek. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamayacak, ancak Yükseköğretim Kurumu’nun senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilecek.

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunlu olacak. Yabancı dil yeterlilik veya seviye tespit sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlü olacaklar. Ancak kendi imkanları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilecek.

Hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilecek. Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin de programdan ilişiği kesilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri ise kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilecek.

Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilecek.

Bir programda yabancı dille eğitim verilebilmesi veya hazırlık sınıfı açılabilmesi için en fazla 30 öğrencinin öğrenim görebileceği yabancı dil hazırlık sınıfı dersliklerinin yeterli düzeyde işitsel veya hem işitsel ve görsel araç gereçlerle donatılmış, yabancı dil öğretimi için gerekli olan ders araçlarının yeterli miktarda mevcut olması gerekecek.

Hazırlık sınıfı öğretim elemanlarına yeni kriterler     

Yeni düzenlemeye göre, yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından verilmesi sağlanacak. Bu programlarda, ancak gerekli şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilecek.

Bu kapsamda, Türkçe dışındaki öğretim dilinin öğretim elemanının anadili olması, öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede, bu dille verilen bir programda tamamlamış olması, öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az 1 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması gerekecek. Öğretim elemanının ayrıca, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden asgari 80 puan almış olması gerekecek.

Kaynak: Hürriyet

       

Kolay Hobiler