Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Hazinenin En Çok Bütçe Ayırdığı Üniversiteler

Hazinenin En Çok Bütçe Ayırdığı Üniversiteler
       

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçesi üzerinde sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bakanlık olarak 2013 yılında gerçekleştirdikleri yatırımları ve 2014 yılında yapacakları çalışmalar konusunda bilgi verdi. Bakanlık bütçesinin görüşüldüğü komisyonda bakanlığın faaliyetlerinin yer aldığı”2014 yılı bütçe sunuşu TBMM plan ve bütçe komisyonu’ başlıklı bir kitapçık dağıtıldı. Kitapçıkta bakanlığın yaptığı faaliyetlerin yanı sıra bu kapsamda yer alan istatistiki bilgiler ver aldı.

Her yıl olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi’nden yine en büyük payıalarak 55 milyar 704 milyon 817 bin 610 TL olarak öngörüldü. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2002 yılında7,5 milyar TL iken, 2013 yılında yüzde 532 artışla 47,4 milyar TL olmuştur. 2014 yılında ise 55,7 milyar TL’lik bir bütçe öngörüldüğünden, artış oranı 2002 yılına nazaran yüzde 642,6 oldu.

Bakanlığın 2002 yılında Konsolide Bütçeden aldığı pay yüzde 7,60 iken, 2013 yılı bütçesinde yüzde 11,76; 2014 yılı bütçesinde ise yüzde 12,81 olarak öngörüldü. Yine Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) 2002 yılında alınan pay yüzde 2,13 iken, 2013 yılında yüzde 3,02 olarak gerçekleşti.

2014 yılında ise bu oranın yüzde 3,24 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yükseköğretim bütçesi 2002 yılında 2 milyar 495 milyon 967 bin 700 TL iken, 2014 yılında 16 milyar 939 milyon 10 bin TL olarak öngörüldü. Üniversitelere 2002 yılında konsolide bütçeden yüzde 2,54 oranında pay ayrılmış iken, bu oran 2014 yılında yüzde 3,89 olarak belirlendi. Üniversitelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) 2002yılında aldığı pay yüzde 0,71 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 0,99 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014yılı bütçesinin dağılımı şu şekilde planlandı; “38 milyar 261 milyon 980 bin 610 TL’si personel giderleri, 5 milyar 940 milyon 776 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet primi giderleri, 4 milyar 599 milyon 639 bin TL’si mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 1 milyar 677 milyon 322 bin TL’si devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 5 milyar 192 milyon 300 TL’si sermaye giderleri, 32 milyon 800 bin TL’si sermaye transferleri olmak üzere toplam 55 milyar 704 milyon 817 bin 610 TL”

ÜNİVERSİTE VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARINDA 130 BİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖREV YAPIYOR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek yüksek okulları üniversitelere bağlandı. Ülkemizde 2013 yılıitibarıyla 104’ü devlet, 71’i vakıf olmak üzere 175 üniversite bulunuyor. Üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında 17 bin 807 profesör, 10 bin 962 doçent, 27 bin 385 yardımcı doçent olmak üzere toplam 56 bin 154 öğretim üyesi görev yapıyor. Bunlara 40 bin 939 araştırma görevlisi, 20 bin 820 öğretim görevlisi, 9 bin 250 okutman, 3 bin 396 uzman, 27 çevirici ve 67 eğitim öğretim planlamacısı da eklendiğinde,üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında görev yapan toplam personel sayısı 130 bin 653’a ulaştı.

2014 Yılı Yükseköğretim Kurulu, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bütçesi 16 milyar 939 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. 2014 yılı YÖK, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin ekonomik sınıflandırmaya göre en fazla bütçeyi sırası ile şu üniversiteler aldı; “786 milyon TL İstanbulÜniversitesi, 551 milyon TL Hacettepe Üniversitesi ve 541 milyon lira Ankara Üniversitesi.” En az bütçeliüniversiteler ise 29 milyon TL Türk Alman Üniversitesi, 30 Milyon TL Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 34 milyon lira ile Bursa Teknik Üniversitesi.

Hazineden ayrılan bütçe ödeneklerine göre en yüksek olan ilk 10 üniversite şöyle:

Üniversiteler Aldıkları bütçe

İstanbul Üniversitesi 786.510.000

Hacettepe Üniversitesi 551.282.000

Ankara Üniversitesi 541.982.000

Gazi Üniversitesi 537.509.000

Ege Üniversitesi 479.132.000

Dokuz Eylül Üniversitesi 421.122.000

Atatürk Üniversitesi 382.000.000

Anadolu Üniversitesi 378.833.000

Marmara Üniversitesi 373.529.000

Selçuk Üniversitesi 342.805.000

ODTÜ 336.810.000

Çukurova Üniversitesi 335.092.000

Uludağ Üniversitesi 310.501.000

İTÜ 309.795.000

Akdeniz Üniversitesi 298.099.000

Erciyes Üniversitesi 285.613.000

KTÜ 276.507.000

İnönü Üniversitesi 275.299.000

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 272.212.000

Dicle Üniversitesi 253.103.000

Hazineden ayrılan bütçe ödeneklerine göre en düşük olan ilk 10 üniversite şöyle:

Türk Alman Üniversitesi 29.598.000

Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.495.000

Bursa Teknik Üniversitesi 34.207.000

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 41.018.000

Erzurum Teknik Üniversitesi 41.141.000

Hakkari Üniversitesi 49.088.000

Şırnak Üniversitesi 49.609.000

Ardahan Üniversitesi 49.797.000

Iğdır Üniversitesi 50.384.000

Bayburt Üniversitesi 50.703.000

Kaynak: Memurlar

       

Kolay Hobiler