Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alacak

26 Ağustos 2019
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alacak
       

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alacak.

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik personel alımı ilanına göre çeşitli fakülte ve bölümlere araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademik personel alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antakya Devlet Konservatuvarı, Antakya Meslek Yüksekokulu, Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Rektörlük birimlerinin çeşitli bölümlerine öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı kadro detayları ve aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMABD/PROGRAMUNVANALES PUAN
TÜRÜ
DERECEADETİZİN AÇIKLAMA
Rektörlük--Öğretim Görevlisi (Uygulamalı)SAY51Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere; Bitki Koruma bölümü lisans mezunu olup, Bitki Koruma anabilim dalında yüksek
lisans ve doktora yapmış olmak.
Rektörlük--Öğretim Görevlisi (Uygulamalı)SAY51Merkezi Araştırma Laboratuvarında çalıştırılmak üzere; Kimya anabilim dalında
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Antakya Meslek YüksekokuluHukuk BölümüAdalet Pr.Öğretim Görevlisi (Ders verecek)EA51Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, hukuk
ile ilgili anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Bakım HizmetleriYaşlı Bakımı Pr.Öğretim Görevlisi (Ders verecek)SAY51Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, hemşirelik ile ilgili anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası yaşlı bakım alanında en az 2 (iki)
yıl deneyim sahibi olmak.
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerAnestezi Pr.Öğretim Görevlisi (Ders verecek)SAY51Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, hemşirelik ile ilgili anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi
sonrası anestezi alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
Antakya Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta ve İkram Hizmetleri BölümüAşcılık Pr.Öğretim Görevlisi (Ders verecek)MUAF*51Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası aşçılık alanında en az 2 (iki) yıl
deneyim sahibi olmak.
Antakya Devlet
Konservatuvarı
Türk Müziği BölümüTürk Müziği
Anasanat Dalı
Öğretim Görevlisi
(Ders verecek)
SÖZ, EA,
SAY**
51Türk Müziği veya Müzikoloji sanat dalında
yüksek lisans yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKentleşme ve Çevre SorunlarıAraştırma GörevlisiEA41Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olup, bu anabilim dallarından birinde doktora
yapıyor olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKuran-I Kerim
Okuma ve Kıraat İlmi
Araştırma GörevlisiSÖZ41Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve
Belagatı
Öğretim Görevlisi
(Ders verecek)
SÖZ51Arap Dili ve Belegatı anabilim dalında yüksek
lisans yapmış olmak.

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar;

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

DUYURULUR.

Genel Şartlar
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
3- Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Unvan Şartları
Araştırma Görevlisi
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.(Adayların Azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir)
– 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile
– Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

 

Öğretim Görevlisi
1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
2- Doktora veya Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda;
– En az yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.11.2018 tarihli yürütme kurulu kararında belirlediği uzmanlık alanları için)
Bu kapsamda atanacak öğretim görevlilerinde aranacak tecrübenin muafiyet alanıyla ilgili olması gerekir.
4- Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER;
1- Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)
2- Başvuru Formu (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)
3- Özgeçmiş.
4- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)
7- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı)
8- Onaylı Öğrenci Belgesi veya E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için)
9- 2 adet fotoğraf
10- ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)
11- Yabancı Dil Belgesi.
12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
13- Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)
14- Tecrübe belgesi; Resmi kurumlarda geçen süreler için onaylı hizmet belgesi, özelde geçen süreler için iş yerinden alınacak yaptığı işi gösterir belge ve işyeri unvanını gösterir SGK hizmet döküm belgesi (Sadece istenen kadrolar için)

BAŞVURU ADRESLERİ:
Antakya M.Y.O. : Derince Mahallesi Yurtlar Sokak No:28 Antakya Hatay/ 0-326 267 38 24-25
Antakya Devlet Konservatuvarı : Tayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay 0 326 221 33 17-18-19
Hatay Sağlık Hizmetleri M.Y.O. : Tayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay / 0 326 214 07 20
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : Tayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay/0 326 245 58 50-54
İlahiyat Fakültesi : Tayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay/0 326 245 50 84
Rektörlük : Tayfur Sökmen Kampüsü Rektörlük Binası Alahan/Antakya/Hatay/ 0 326 221 33 17-18-19

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanına başvuru için üniversitenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

       

Kolay Hobiler