Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 69 Akademik Personel Alımı Yapacak

28 Haziran 2019
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 69 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi çeşitli alanlarda 69 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDER.ADETNİTELİKLER
ALTINÖZÜ TARIM BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUGIDA İŞLEMEGIDA TEKNOLOJİSİ PR.DR. ÖĞR. ÜYESİ21Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİKİMYA TEKNOLOJİSİ PR.DOÇENT11Elektroanalitik kimya alanında çalışmış
olmak.
DOÇENT11İletken polimer kompozitler konusunda
çalışmış olmak.
ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULUİNŞAATİNŞAAT TEKNOLOJİSİ
PR.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
31Metalik malzemeler konusunda çalışmış
olmak.
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
YEREL YÖNETİMLER
PR.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
21Göç yönetimi konusunda çalışmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUBEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİDR. ÖĞR. ÜYESİ52İlgili alanda doktora yapmış olmak.
SPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİM
BİLİMLERİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
51İlgili alanda doktora yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN
BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİPROFESÖR11İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.
ÖZEL EĞİTİMZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, öğretmen yetiştirme konusunda çalışmış
olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİDR. ÖĞR. ÜYESİ11Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
21Eğitimde yapay zekâ konusunda çalışmış
olmak.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
DOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Aile Danışmanlığı alanında çalışmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİDOÇENT11Fen Eğitimi alanında doçent unvanı almış olup, Çevre Eğitimi konusunda çalışmış
olmak.
DOÇENT21Türkçe eğitimi alanında doçent unvanı almış olup, akademik yazma konusunda çalışmış
olmak.
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Türkçe öğretiminde özel eğitim konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Okuma Eğitimi alanında çalışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİARKEOLOJİKLASİK ARKEOLOJİDOÇENT11Helenistik ve Roma Seramiği üzerine çalışmış olmak.
BİYOLOJİGENEL BİYOLOJİDOÇENT11Antibiyotik direnci konusunda çalışmış olmak.
KİMYAORGANİK KİMYADOÇENT11Organik Sentez konusunda çalışmış olmak.
TARİHTÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, yerel tarih alanında çalışmış olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
BÖLÜMÜ
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
ANABİLİM DALI
DOÇENT11Telerehabilitasyon alanında çalışmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİHEYKELHEYKELDOÇENT11İlgili alanda en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.
HEYKELHEYKELDR. ÖĞR. ÜYESİ51İlgili alanda sanatta yeterlik yapmış olmak.
RESİMRESİMPROFESÖR11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Çağdaş Sanat üzerine çalışmış olmak.
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULUHEMŞİRELİKÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ21Pediatrik onkoloji hemşireliği alanında çalışmış olmak.
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Kardiyoloji hemşireliği konusunda çalışmış
olmak.
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİDOÇENT11Psikiyatri Hemşireliği alanında doçent unvanı almış olup, Yükseköğretim Kurumlarında ilgili alanda en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.DR. ÖĞR. ÜYESİ11Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSAT TEORİSİPROFESÖR11Para politikaları konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT11Makro İktisat alanında doçent unvanı almış olup, ilgili alanda çalışmış olmak.
İŞLETMESAYISAL
YÖNTEMLER
DOÇENT11Nicel Karar Yöntemleri alanında doçent
unvanı almış olmak.
YÖNETİM VE ORGANİZASYONDOÇENT11Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olup, Örgütsel Davranış konusunda
çalışmış olmak.
MALİYEBÜTÇE VE MALİ PLANLAMADOÇENT11Muhasebe alanında doçent unvanı almış olup, İç Denetim ve İç Kontrol konusunda çalışmış olmak.
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİHUKUK BİLİMLERİPROFESÖR11Anayasa yargısı konusunda çalışmış olmak.
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARIDOÇENT11Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında doçent unvanı almış
olmak.
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ
TEFSİRDOÇENT11Tefsir Metodu konusunda çalışmış olmak.
KIRIKHAN MESLEK
YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
YEREL YÖNETİMLER
PR.
PROFESÖR11Yerel yönetimler alanında çalışmış olmak.
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MİMARLIKYAPIDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup,
Meslek Etiği konusunda çalışmış olmak.
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIKSOSYAL HİZMETLERDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, göç konusunda çalışmış olmak.
SAMANDAĞ MESLEK
YÜKSEKOKULU
VETERİNERLİKLABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PR.
DR. ÖĞR. ÜYESİ51Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONDOÇENT11Robotik cerrahi anestezisi alanında deneyimli olmak.
DOÇENT11Savaş travmaları cerrahisinin anestezisi
alanında deneyimli olmak.
GÖZ HASTALIKLARIDOÇENT11Pediatrik oftalmoloji alanında deneyimli
olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMPROFESÖR11Jinekolojik onkoloji üzerine çalışmış olmak ve Üremeye Yardımcı Tedavi sertifikasına
sahip olmak.
DOÇENT11Ürojinekoloji konusunda eğitim almış olmak.
ACİL TIPPROFESÖR11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, en az
2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİDÂHİLİ TIP BİLİMLERİADLİ TIPDOÇENT11Adli Toksikoloji konusunda çalışmış olmak.
KARDİYOLOJİDOÇENT11Ablasyon alanında deneyimli olmak
İÇ HASTALIKLARIPROFESÖR11Ailevi Akdeniz Ateşi konusunda çalışmış
olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
21Çocuk nörolojisi yandal uzmanı olup,
Serebral palsi konusunda çalışmış olmak.
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
41İlgili alanda en az 2 yıl yurtdışı deneyimi
olmak.
TIBBİ FARMAKOLOJİDOÇENT11Tıp doktoru ve alanında Tıpta Uzmanlık
yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİTIP EĞİTİMİDR. ÖĞR. ÜYESİ41Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak ve ilgili alanda Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
TIP TARİHİ VE ETİKDR. ÖĞR. ÜYESİ41Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak ve ilgili alanda Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
TIBBİ BİYOKİMYADOÇENT11Tıp doktoru ve alanında Tıpta Uzmanlık
yapmış olmak ve interferanslar konusunda çalışmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİGIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİVETERİNERLİK GIDA
HİYJENİ VE TEKNOLOJİSİ
DOÇENT12İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERVETERİNERLİK CERRAHİSİDOÇENT21İlgili alanda doçent unvanı almış olup, göz hastalıkları konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİPROFESÖR11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, keçilerde üremenin denetlenmesi konusunda çalışmış olmak.
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEMEVETERİNERLİK GENETİĞİPROFESÖR11Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda çalışmış olmak.
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARIPROFESÖR11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, farklı protein kaynakları üzerine çalışmış olmak.
VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERVETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİPROFESÖR11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, yabani kanatlı histolojisi konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK BİYOKİMYASIDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, hücre kültürü konusunda çalışmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİBİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİTARIMDA ENERJİ SİSTEMLERİDOÇENT11Tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
TARIM EKONOMİSİTARIM İŞLETMECİLİĞİDOÇENT11Tarımda verimlilik ve etkinlik analizleri konusunda çalışmış olmak.
TARLA BİTKİLERİTIBBİ BİTKİLERPROFESÖR11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, tıbbi
bitkiler alanında çalışmış olmak.
TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLERDOÇENT11Sıcak iklim tahılları konusunda çalışmış
olmak.
DOÇENT11Yemeklik baklagiller konusunda çalışmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1) Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru
süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.
2) Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmişini, yabancı dil belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:
a) Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.)
4) Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.
5)Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
6)Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belgenin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.(e-devletten alınabilir.)

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;
DUYURULUR.

Rektörlük (Santral) : 0-326-221 33 17-18

       

Kolay Hobiler