Akademik Personel | 21 Ekim 2019, Pazartesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

5 Aralık 2018
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 ve 33. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

 • – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
 • – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • – Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
 • – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
 • – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
 • – Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
 • – ALES Belgesi
 • – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • – Yabancı Dil Belgesi
 • – Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
 • – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 • – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
 • – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ               :  04.12.2018

SON BAŞVURU TARİHİ             :  18.12.2018

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ   : 21.12.2018

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ      :  26.12.2018

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ      :  04.01.2019

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Duyurulur.

Unvanı İlanın

Çıkılacağı

Birim

Bölümü Kadro

Sayısı

Başvuru

Şekli

ALES Yabancı

Dil

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Sitesi Başvuru Yeri İlan Özel Şart
Arş. Gör. Eğitim

Fakültesi

İngilizce

Öğretmenliği

1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı İngilizce Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Eğitim

Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği 1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Eğitim

Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği 2 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Eğitim

Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Eğitim

Fakültesi

Sınıf

Öğretmenliği

1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Sınıf Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Mimarlık,

İç Mimarlık,

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş. Gör. Hukuk

Fakültesi

Hukuk 6 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Hukuk Fakültesi Dekanlığı Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. ve Özel Hukuk A.B.D veya Kamu Hukuku A.B.D tezli Yüksek yapıyor olmak.
Arş. Gör. İletişim

Fakültesi

Görsel

İletişim

Tasarımı

1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr İletişim Fakültesi Dekanlığı Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Animasyon, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Dijital Oyun Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak ve ilgili bölümlerde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Arş. Gör. İletişim

Fakültesi

Radyo,

Televizyon,

Sinema

1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr İletişim Fakültesi Dekanlığı Radyo, Televizyon ve Sinema; Sinema Televizyon; Film Tasarımı bölümlerinden birinden mezun olmak ve ilgili bölümlerde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat 1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı İktisat alanında lisans mezunu olmak veya yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak
Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme 2 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı İşletme alanında lisans mezunu olmak veya ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

1 Şahsen/

Posta

70 80 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak veya ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü lisans mezunu olmak veya ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Arş. Gör. Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

1 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik 3 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyo

n

3 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik 3 Şahsen/

Posta

70 50 www.hku.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
Öğr. Gör. Meslek

Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım 1 Şahsen/

Posta

70 Muaf www.hku.edu.tr Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında Tezli Yüksek lisans mezunu olmak veya lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla 2 yıl alanında çalışmış olmak.

 

10417/1-1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız