Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 10 Akademisyen Alımı Yapacak

14 Haziran 2019
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 10 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Hasan Kalyoncu Üniversitesi çeşitli alanlarda 10 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte -
Yüksekokulu
BölümAdetUnvanıAçıklama
Eğitim Fakültesiİngilizce
Öğretmenliği
1Dr. Öğr.
Üyesi
İngiliz Dili Eğitimi Alanında
Doktora yapmış olmak.
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
1Doç.Dr.Alanında doçent olmak.
Sınıf
Öğretmenliği
1Dr. Öğr.
Üyesi
Sınıf Eğitimi Alanında doktora
yapmış olmak.
Sınıf Öğretmenliği1Dr. Öğr. ÜyesiEğitim Bilimleri Alanında doktora yapmış olmak. Bilgi işlemsel düşünme alanında çalışma yapmış
olmak.
İktisadi,İdari ve Sosyal Blimler Fakültesiİktisat1Dr. Öğr. Üyesiİktisat Politikası alanında doktora yapmış olmak. Yerel Yönetimler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
1Prof.Dr.Kamu Yönetimi alanında Doçent olmak ve Göç Araştırmaları konusunda çalışıyor olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
1Doç.Dr.Kamu Yönetimi alanında doçent olmak.
İnşaat Mühendisliği1Dr. Öğr. ÜyesiGeoteknik Alanında Doktora yapmış olmak ve Zemin
iyileştirme tekniklerinde atık malzemelerin kullanılması konusunda yayın ve çalışmalar
yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik1Prof.Dr.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent
olmak ve Erişkin Kemik İliği Hastalarında Enfeksiyon ve
Kontrolü alanında tecrübeli olmak,
Hastane Enfeksiyonları konusunda yayınlar yapmış olmak.
Hemşirelik1Prof.Dr.İç Hastalıkları alanında doçent
olmak ve Hemşirelik ve Oksidatif- stress ile ilgili çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Belgeleri:
1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8.km.
Şahinbey-GAZİANTEP
Tlf : 0342 211 80 80 Fax : 0342 211 80 81 E-Mail :[email protected]

       

Kolay Hobiler